Absolventské středy na VŠE

27. října
2014

Vysoká škola ekonomická v Praze připravila nový projekt pro své absolventy s názvem „Absolventské středy“. Na projektu se podílejí všechny pražské fakulty, které nabízejí cyklus pravidelných odborných přednášek na zajímavá témata. Přednášky se budou konat vždy ve středu od 18,00 do 19,30. Přednášky budou bezplatné. Zájemci se mohou registrovat na webových stránkách Rozvojového a poradenského centra (RPC).

Absolventské středy začínají 5. listopadu. První přednáška pro absolventy VŠE se uskuteční v Likešově aule.  Cyklus přednášek zahájí rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. Prvním přednášejícím bude děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Středa

Fakulta

Téma přednášky

Přednášející

5. 11. 2014

FFÚ

Novinky v účetnictví a auditu

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., děkan Fakulty financí a účetnictví

12. 11. 2014

FMV

Competitive Strategies in a Changing World

prof. Bublu Thakur-Weigold, ETH Zurich

19. 11. 2014

FFÚ

1. výročí kurzových intervencí ČNB

prof. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., Mgr. David Marek, Ph.D.

26. 11. 2014

FIS

Aktuální výzvy moderní statistiky

Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., ředitel sekce makroekonomických statistik, Český statistický úřad

10. 12. 2014

NF

„Mění poslední krize (finanční) svět?“

 Ing. Pavel Řežábek, Ph.D., člen bankovní rady ČNB

17. 12. 2014

FPH

Marketing jako firemní popelka

Mgr. Marek Novinský, katedra marketingu

Registrace na přednášky a více informací: zde

Vysoká škola ekonomická v Praze pořádá prostřednictvím Rozvojového a poradenského centra pro své absolventy i další akce. Díky tradičnímu Dni s VŠE, který se bude konat v sobotu 16. května 2015, se bývalí studenti mohou setkávat na své Alma Mater v neformální uvolněné atmosféře. Veletrh pracovních příležitostí Šance, který se koná dvakrát ročně, zprostředkovává čerstvým absolventům VŠE informace o možnostech pracovního uplatnění v celé řadě firem a institucí. Při VŠE funguje i Klub absolventů VŠE, jehož členové aktivně udržují kontakt s univerzitou a jsou pravidelně zváni na odborné i společenské akce, například na Ples VŠE, který se letos koná 3. prosince v Lucerně.