Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 2014

5. listopadu
2014

Rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., ocenila dne 4. 11. 2014 autory vítězných prací Cenou rektora VŠE za prestižní publikace. Ceny rektorka udělila ve třech kategoriích. Na Vědecké radě se předávaly diplomy za kategorii Prestižní publikace a Prestižní článek. Cena za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia se bude předávat na slavnostním setkání v rámci soutěže ESOP 24. 11. 2014.

Návrhy za jednotlivé fakulty VŠE podávají proděkani pro vědu a výzkum. Způsob vyhodnocení návrhů z kateder je zcela v kompetenci fakulty. Návrhy se odevzdávají na oddělení vědy a výzkumu.

V kategorii knižní publikace lze ohodnotit práce monografického charakteru, moderní vysokoškolské učebnice, popularizační díla v oblasti ekonomických věd, práce prezentující významný výzkumný projekt, encyklopedické práce v oblasti ekonomických věd.

V kategorii článek se ocenění uděluje pouze za články v časopisech s impakt faktorem a za články v recenzovaných časopisech, které lze chápat jako významné a které zvyšují prestiž a váhu VŠE jako celku.

V kategorii Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia se cena uděluje za jednotlivé vědecké práce, publikované v časopisech, sbornících a dalších publikacích, které lze chápat jako významné a které zvyšují prestiž a váhu VŠE jako celku.

 

Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 2014 – knižní publikace

1. místo

doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. – Fakulta financí a účetnictví
Publikace: FINANCIAL DERIVATIVES – Valuation, Hedging and Risk Management, Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2013, ISBN 978-80-245-1980-7

2. místo

Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA a kolektiv – Fakulta mezinárodních vztahů (Ing. Radek Čajka, Ph.D., Ing. Kateřina Gajdušková, Ph.D.)
Publikace: Economic Development of the EU New Member States: The impact of the crisis and the role of the single European Currency, Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014,
ISBN 978-80-245-1994-4

3. místo

Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. – Fakulta informatiky a statistiky
Publikace: Java 8 – Úvod do objektové architektury pro mírně pokročilé, Praha: Grada Publishing a.s., Praha, 2014, ISBN 978-80-247-4636-8

Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 2014 – článek

1. místo

RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. – Fakulta managementu
doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. – UK
Název článku: Capabilities of R package mixAK for clustering based on multivariate continuous and discrete longitudinal data
Časopis: American Statistical Association – Journal of Statistical Software, 2014, IF 3,801
ISSN: 1548-7660

2. místo

Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D. – Fakulta informatiky a statistiky
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. – Fakulta informatiky a statistiky
Název článku: Using Input-Output Tables for Estimates of Czech Gross Domestic Product 1970-1989
Časopis: Routledge (Taylor & Francis Group) – Economic Systems Research – Journal of the International Input-Output Association, 2014, IF 2,400
ISSN: 0953-5314

3. místo

Drs. Mgr. PhDr. Silvester Van Koten, MA, Ph.D – Národohospodářská fakulta
Název článku: Legal unbundling and auctions in vertically integrated (utilities) markets
Časopis: European Journal of Law and Economics, 2013, IF 0,330
ISSN: 0929-1261

Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia 2014

1. místo

Ing. Zdeněk Pikhart – Národohospodářská fakulta
Ing. Lukáš Pfeifer – Národohospodářská fakulta
Publikace: Vztah finanční a cenové stability v podmínkách ČR, Praha: Politická ekonomie, 2014, ISSN 0032-3233

2. místo

Mgr. Jindřich Mynarz – Fakulta informatiky a statistiky
Publikace: Validator and Preview for the JobPosting Data Model of Schema.org, Springer, 2014, ISBN 978-3-319-10490-4

3. místo

Ing. Monika Bušovská – Fakulta financí a účetnictví
Publikace: Convergence of Tax Burden, Tax Revenues and Implicit Tax Rates in the European Union Member States, Bratislava: Ekonomický časopis, 2014, ISSN 0013-3035

RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D. a doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Drs. Mgr. PhDr. Silvester Van Koten, MA, Ph.D doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.