Chorvatský premiér navštívil VŠE

11. listopadu
2014

Dne 11. listopadu 2014 navštívil Vysokou školu ekonomickou chorvatský premiér Zoran Milanović. Na půdě školy přednesl přednášku na téma Central and Eastern Europe 25 Years After a diskutoval se studenty.

Chorvatský předseda vlády navštívil Českou republiku na pozvání svého českého protějška premiéra Bohuslava Sobotky. V rámci této návštěvy vystoupil chorvatský premiér také na VŠE a svou přednášku zaměřil na ekonomický vývoj Chorvatska a jeho obchodní vztahy s Českou republikou. Na VŠE se také setkal s rektorkou prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc., a děkanem Fakulty mezinárodních vztahů doc. Ing. Štěpánem Müllerem, CSc., MBA.

Spolupráce mezi ČR a Chorvatskem je charakterizována zejména čilým cestovním ruchem, úspěšným uplatněním řady českých podnikatelských subjektů na chorvatském trhu či mnoha projekty v oblasti kultury. České firmy jsou v Chorvatsku aktivní například v oblasti strojírenství a komunikačních technologií a v poslední době jsou také úspěšné se zelenými technologiemi. V exportní strategii ČR bylo Chorvatsko zařazeno mezi zájmové země.

Chorvatský premiér navštívil VŠE Chorvatský premiér navštívil VŠE