Konference VŠE a ambasády Korejské republiky

13. listopadu
2014

Ve čtvrtek 13. 11. se na VŠE uskutečnila konference tematicky vztažená k pětadvacetiletému výročí pádu komunismu v České republice s názvem „25 Years after the Fall of Communism in the Czech Republic and Its Implications for the Korean Peninsula“. Konferenci uspořádala ambasáda Korejské republiky v Praze ve spolupráci s VŠE pod záštitou Jeho Excelence pana velvyslance Korejské republiky a rektorky VŠE.

Cílem konference, na které vystoupil jak Jeho Excelence pan Moon Hayong, velvyslanec Korejské republiky v Praze, tak prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze, bylo možné využití zkušeností z pětadvacetileté transformace České republiky pro Korejský poloostrov.

Mezi řečníky byli jak korejští, tak čeští odborníci a společně diskutovali o možné aplikaci procesů politické, ekonomické a sociální transformace České republiky na korejské podmínky.

Moderátorem první částí, jejímž tématem byla politická a vojenská tranzice byl Alexandr Vondra, který v současné době působí v pražském Centru transatlantických vztahů. Hlavním řečníkem byl Cho Nam-hoon, ředitel Centra pro bezpečnost a strategii v Korejském institutu pro obrannou analýzu. Ve svém vystoupení se zaměřil na téma „Výzvy a následná opatření pro vojenskou a politickou tranzici na Korejském poloostrově během sjednocení a po něm“. Jako panelisté se prvního bloku konference zúčastnil Štěpán Pecháček z Parlamentního institutu Parlamentu České republiky a politolog Zdeněk Zbořil.

Tématem druhého bloku byla ekonomická a sociální tranzice. Touto části provázel posluchače Michal Kořan z Institutu mezinárodních vztahů. Jako hlavní řečník vystoupil Kim Kyu Ryoon z Korejského institutu pro národní sjednocení na téma „Výzvy a následná opatření pro ekonomickou a sociální tranzici na Korejském poloostrově během sjednocení a po něm“. Jako panelisté vystoupili Michal Keják ze CERGE-EI a Michal Vodrážka z České národní banky.

Oba bloky uzavřela rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Konference VŠE a ambasády Korejské republiky Konference VŠE a ambasády Korejské republiky