Fakulta managementu slaví 20. výročí

14. listopadu
2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci letos slaví 20. výročí svého založení. U této příležitosti pořádá FM Slavnostní shromáždění, které se uskuteční v úterý 18. listopadu v 15 hodin v aule FM v Jindřichově Hradci.

Po hlavním slavnostním aktu bude následovat kulturní program v podobě divadelního představení „Jistě, pane premiére“, který se uskuteční v divadelním sále Střelnice.

Fakulta managementu je nejmenší, nejmladší a také jedinou mimopražskou fakultou VŠE. Fakulta byla založena v roce 1994 při Jihočeské univerzitě a od 1. ledna 1999 byla převedena do svazku VŠE jako její šestá fakulta. Na FM v současné době studuje přibližně 1500 studentů.

Fakulta managementu slaví 20. výročí FM poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia v prezenční i kombinované formě. V bakalářském stupni studia se studentům dostává vzdělání v obecném základu oboru a mohou se dále profilovat podle svého zájmu do dílčích oborových i odvětvových oblastí managementu. V magisterském stupni si pak volí jednu ze specializací: management podnikové sféry, management veřejných služeb, informační management. FM také jako jediná škola v České republice nabízí i specializaci management zdravotnictví. FM udržuje dlouhodobé vztahy s významnými regionálními firmami a společnostmi, které napomáhají praktickému rozvoji studentů. A to formou Deklarací o spolupráci, díky kterým získávají studenti FM praktické zkušenosti ve firmách během studia nebo ve spolupráci s praxí zpracovávají své kvalifikační práce.