VŠE oslavila výročí sametové revoluce konferencí „25 let ekonomické transformace“

18. listopadu
2014

V pátek 14. listopadu uspořádala Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) konferenci u příležitosti 25. výročí pádu komunismu. Na důležité momenty ekonomické transformace zde vzpomínali její aktivní účastníci – Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., Ing. Pavel Kysilka, CSc., a doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. Přechod od plánovaného hospodářství k tržní ekonomie hodnotili i další významní absolventi VŠE. Konferenci moderovala rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. a emeritní rektor VŠE prof. Ing. Richard Hidls, CSc., dr. h. c.

V první části konference pozval emeritní rektor VŠE za řečnické pulty prvního polistopadového ministra hospodářství ČSFR a nynějšího prezidenta Hospodářské komory ČR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc.; bývalého člena bankovní rady a viceguvernéra Státní banky československé a České národní banky, který v letech 1992 a 1993 připravoval rozdělení měny Ing. Pavla Kysilku, CSc. – v současné době předsedu představenstva České spořitelny; a partnera poradenské společnosti KPMG doc. Ing. Zdeňka Tůmu, CSc., který v letech 2000 až 2010 vedl Českou národní banku.

Hosté diskutovali o nejdůležitějších momentech ekonomické transformace, kontroverzních a komplikovaných rozhodnutích i současném stavu české ekonomiky. Podle Vladimíra Dlouhého znamená pětadvacetileté výročí poprvé dostatečně dlouhou dobu, kdy lze českou cestu ekonomické transformace hodnotit bez emocí. A řečníci se tak shodli na klíčových událostech novodobé ekonomiky: vytvoření modelu transformace a první liberalizační období v letech 1991 – 1993; uvolnění kapitálových toků v roce 1995; zpřísnění regulace a doprivatizace bankovního sektoru na konci devadesátých let; globální finanční krize. Řečníci nehovořili jen o svých tehdejších rozhodnutích z titulu zastávaných funkcí, ale zpětně hodnotili osobní zážitky z okamžiků, jež měly zásadní vliv na vývoj české společnosti.

Ve druhé části konference se role moderátorky ujala rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. Cílem druhého bloku bylo vyhodnotit ekonomickou transformaci z mikroekonomického pohledu. Diskuze se zejména zaměřila na pozitiva a negativa jednotlivých metod privatizace a na postavení českých firem v mezinárodních hodnotových řetězcích. Na pódiu vystoupilo šest absolventů VŠE, každý zastupoval svou fakultu. Fakultu financí a účetnictví reprezentoval Ing. Pavel Racocha, předseda představenstva KB Penzijní společnost; Fakultu mezinárodních vztahů Ing. Martin Jahn, ředitel mezinárodních fleetových prodejů Volkswagen Group; Fakultu podnikohospodářskou Ing. Petr Knap, partner a ředitel divize podnikového poradenství EY v České republice a na Slovensku; Fakultu informatiky a statistiky doc. Ota Novotný, vedoucí katedry informačních technologií FIS; Národohospodářskou fakultu Ing. Eva Zamrazilová, CSc., hlavní ekonomka České bankovní asociace; Fakultu managementu Ing. Michal Štěrba, generální ředitel společnosti GZ Media, která je největším výrobcem vinylových desek na světě. Hosté také vzpomínali na přínos studia na VŠE pro jejich kariéru a podtrhli důležité vlastnosti úspěšného manažera.

Účastníci konference měli možnost slyšet zkušenosti vrcholových manažerů z firem, které byly privatizovány všemi základními metodami: přímým prodejem zahraničním investorům, formou kuponové privatizace a seznámit se s formou zaměstnaneckého spoluvlastnictví (partnerství). Panelisté se shodli na tom, že Česká republika by měla i nadále zůstat průmyslovou zemí a rozvíjet své tradiční silné stránky. Neshodli se na přínosu investičních pobídek pro českou ekonomiku. Za hlavní předpoklad pro rozvoj konkurenceschopnosti pokládají stabilní podnikatelské prostředí, a proto rezervovaně přistupují k rozhodnutí ČNB, které vedlo k oslabení české měny. Za značné riziko pokládají zejména situaci po ukončení intervencí.

Úspěšní absolventi VŠE, kteří dnes pracují ve veřejné správě, soukromých firmách i v akademické sféře zprostředkovali studentům, absolventů i vyučujícím VŠE komplexní pohled na pětadvacetiletý vývoj české ekonomiky. Vysoká škola ekonomická v Praze bude konference, na kterých budou prezentovány názory úspěšných absolventů, organizovat pravidelně, vždy u příležitosti listopadových změn.