Fakulta managementu oslavila 20 let své existence

19. listopadu
2014

V úterý 18. listopadu se na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci sešlo Slavnostní shromáždění u příležitosti oslav 20ti let fakulty. Před studenty, vyučujícími, absolventy a dalšími podporovateli vystoupili bývalí děkani fakulty a nynější děkan prof. Radim Jiroušek, DrSc. Oslav v Jindřichově Hradci se zúčastnilo i vedení VŠE a tři děkani dalších fakult VŠE.

Jako první shromáždění prostřednictvím videa pozdravil první děkan Fakulty managementu (FM) doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc. Doc. Žemlička zakládal fakultu v roce 1994 a vedl ji až do roku 1999. Ve svém projevu připomněl, že zrealizovat myšlenku na založení fakulty v Jindřichově Hradci trvalo tři roky náročné práce. Za jeho vedení se fakultě podařilo získat bývalé Švecovy kasárny z majetku města a přebudovat je na menzu a koleje a poskytnout tak studentům standardní zázemí univerzitního města. Od června 1996 se účastnil jednání s vedením VŠE o spolupráci a o možném přechodu fakulty pod Vysokou školu ekonomickou v Praze, který se uskutečnil dne 1. 1. 1998.

K řečnickému pultu se pak postavil druhý děkan FM ekonom prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc., který se dnes na škole věnuje především studentům v doktorském programu. Ve svém projevu připomněl myšlenku stavící paralelu mezi rozvojem vzdělanosti a lidským pokrokem. Třetí děkan a třetí řečník Slavnostního shromáždění prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. vzpomínal na to, jak se svými zkušenostmi z Cambridge a Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR pomáhal rozvíjet na FM vědu a výzkum. Zasadil se o to, aby na fakultě v roce 2003 mohl vzniknout doktorandský program a v současné době vykonává funkci proděkana pro vědu a výzkum. Nynější děkan FM prof. Radim Jiroušek, DrSc., shrnul současné postavení fakulty v kontextu Jižních Čech a VŠE. Dále před publikum vystoupili architekt stavebních prací na FM Ing. arch. Milan Špulák, starosta Jindřichova Hradce Ing. Stanislav Mrvka a rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Hosté i řečníci se pak přesunuli do poslední zrekonstruované části budovy FM, tak zvané dvorany. Zde se konal slavnostní raut, který začal přípitkem a krájením dortu. Oslavy skončily divadelním představením v nedalekém sále Střelnice.