Úspěch studentů VŠE – FMV v soutěži Popai Students Awards 2014

24. listopadu
2014

Ve čtvrtek dne 20. listopadu 2014 byly vyhlášeny výsledky soutěže Popai Students Awards 2014. Ve studentské kategorii: „Návrh In store komunikační kampaně“ zvítězil studentský tým z VŠE – FMV ve složení: Martina Chumanová, Daniela Tomanová , Nguyen  Viet  Hung. Druhé místo obsadil též tým z VŠE – FMV ve složení: Martin Šárek, Kristýna Jedličková, Ekaterina Murzaykina. Třetí místo obsadil tým Univerzity Karlovy, Fakulty sociálních věd.

Vítězný tým vytvořil svou In-store marketingovou strategii pro produkt „Maggi nápady Šťavnaté kuře s tymiánem“. Porota složená jak z odborníků z praxe, tak i pedagogů hodnotila navrhované řešení studentů z hlediska zvolené strategie a návaznosti na komunikaci značky, dále se hodnotila kreativita a inovativnost řešení a též rozpracovanost do ostatních mediatypů mimo In-store komunikaci. Součástí hodnocení byla atraktivita řešení pro cílovou skupinu a v závěru též komplexní dojem.

Všichni studenti v předmětu Retail Marketing pod vedením Ing. Milana Postlera, Ph.D., garanta kurzu, obdrželi pro minulý semestr zadání, které připravila společnost Nestlé – Maggi pro soutěž Popai Students Awards 2014, ke zpracování jako celosemestrální případovou studii z praxe. Téma zpracovávali 5–6 členné týmy studentů. Do uvedené soutěže se dobrovolně přihlásili tři tříčlenné studentské týmy.

Umístění našich studentů je velkým úspěchem při prvním zapojení do soutěže Popai Students Awards. Potvrdila se tak užitečnost propojení teoretických a praktických poznatků při zpracování případové studie zadané praxí. Soutěž je otevřená všem studentům z Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří mají o danou problematiku zájem.