SHS na VŠE pomáhá většímu počtu studentů i absolventům

28. listopadu
2014

Přijímací zkoušky, speciálně upravené prostory i nabídky zaměstnání zprostředkovává handicapovaným studentům VŠE již sedmým rokem. Středisko handicapovaných studentů (SHS) na VŠE v letošním roce poskytlo tuto podporu 32 studentům se specifickými studijními potřebami. Na VŠE díky němu mohou studovat mladí lidé, kterým život ztěžuje zrakové, sluchové, pohybové a další postižení. Podpora handicapovaných studentů je nedílnou součástí CSR aktivit VŠE.

Podpora SHS začíná již v momentě přijímacího řízení. Na začátku roku jeho pracovníci vytipovali místa, kde se dá předpokládat, že se informace o možnosti studia na VŠE dostanou k handicapovaným studentům (především se jedná o specializované střední školy, centra podpory handicapovaných a podobně). Na přijímání přihlášek ke studiu pak SHS spolupracuje se studijními odděleními jednotlivých fakult. V letošním roce se přijímacího řízení za podpory SHS zúčastnilo 11 studentů, ze kterých byli 4 přijati ke studiu, 9 uchazečů využilo možnost vyzkoušet si přijímací řízení nanečisto. Neúspěšnost uchazečů o studium z řad handicapovaných je dána častěji nedostatečnou připraveností z matematiky. Proto by SHS v příštím roce chtělo nabídnout uchazečům možnost přípravného kurzu z matematiky, který by vedl zrakově handicapovaný student VŠE za pomoci kompenzačních pomůcek SHS.

V roce 2014 SHS poskytovalo podporu studentům s handicapem zraku, omezenou možností pohybu, sluchovým handicapem, studentům se specifickými poruchami učení, studentům s psychickými poruchami a studentům s chronickými onemocněními. Z hlediska kvality výuky se čím dál důležitějším místem stává pracovna v místnosti NB 35B. Studenti ji využívají na práci s kompenzačními pomůckami, psaní testů v ISIS za pomocí odečítacích programů nebo pro trávení volného času.

SHS pomáhá handicapovaným studentům získat první pracovní zkušenosti a návyky formou soustavné práce pro SHS, která simuluje regulérní zkrácený pracovní úvazek. Jedná se například o přípravu studijních materiálů pro studenty se zrakovým a pohybovým handicapem, kterou studenti vykonávají při každodenním docházení v pracovně SHS, kde se také dostávají do styku se zaměstnanci VŠE v přívětivém prostředí, které respektuje jejich potřeby, a tím jsou více integrováni do běžného pracovního prostředí. Do budoucna by se SHS chtělo orientovat i na podporu absolventů z řad handicapovaných studentů, kteří při nástupu na pracovní trh stále musí překonávat velké překážky. Již nyní se na VŠE koná veletrh JOB Fair, ale škola by nově mohla čerstvým absolventům nabídnout, aby mohli minimálně na jeden rok využívat bezbariérové ubytování na kolejích VŠE. Zdravotně postiženým absolventům totiž trvá delší čas, než najdou vyhovující zaměstnání a takové „chráněné bydlení“ by jim dalo větší prostor pro nalezení vhodné práce.