Na VŠE proběhl 2. Sněm Unie studentů VŠE

1. prosince
2014

Dne 27. 11. 2014 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze konal Sněm Unie studentů (US) VŠE. Hlavním bodem setkání byla volba osob do Kontrolní komise a přijetí dalších osm studentských spolků ke členství v US VŠE.

Sněm US VŠE zvolil do Kontrolní komise dvě nové tváře:

Radek Štěpán, student oboru Podniková ekonomika a management, který v současné době zastává místo manažera pro marketing a PR v unijní členské organizaci AIESEC Praha.

Bc. et Bc. Pavel Farkač, jenž nyní na VŠE studuje magisterský obor Hospodářská politika a pracuje na pozici tlumočníka ve společnosti TE Connectivity v Brně.

Třetím členem Kontrolní komise US VŠE, jmenovaným rektorkou VŠE, je doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., prorektor pro studijní a pedagogickou činnost VŠE, který na základě pověření rektorky zastupuje VŠE.

2. Sněm Unie studentů VŠE Druhou významnou událostí, ke které během Sněmu došlo, bylo přijetí 8 studentských spolků do Unie studentů VŠE. Po tomto Sněmu vzrostl počet členských organizací, jež Unie doposud zaštiťovala, z 16 na 24. „Mám velkou radost z toho, kolik nových spolků jsme mezi sebe přijali. Je to další krok k upevnění vztahů mezi vedením školy a studentskými spolky,“ uvedl Miloš Lokajíček, předseda Unie studentů VŠE. Přijatými spolky jsou AEGEE-Praha, Cashflow klub VŠE, ESN VŠE Praha – Buddy System, Klub Koučinku, Model United Nations Prague, oikos Praha, Students for Liberty CZ a Studentský Klub Obchodu a Konkurenceschopnosti.

Po oficiálních záležitostech proběhla mezi přítomnými delegáty Sněmu diskuze. Jednalo se například o záležitosti týkající se propagace spolků na škole. Debata dále nabídla prostor pro zahraniční stáže od organizace AIESEC, pro nyní spouštěný projekt „Zapiš se do dějin“ a probíraly se i otázky delegátů Sněmu z jednotlivých studentských organizací.