European business school ranking 2014

2. prosince
2014

V hodnocení Financial Times nejlepších evropských business school za rok 2014 se Vysoká škola ekonomická v Praze umístila na 77. místě. Žebříčky Financial Times jsou nejuznávanějšími hodnoceními vysokých škol u odborné veřejnosti.

V hodnocení nejlépe uspěly velké země s dlouhodobou tradicí výuky managementu. Britské a francouzské školy mají v rankingu významné zastoupení. Na prvním místě se umístila London Business School (UK), na druhém místě HEC Paris (FR) a třetí místo obsadila IE Business School (Španělsko). I když se jedná o celoevropské hodnocení, mezi 80 nejlepších se prosadilo pouze 5 škol ze zemí bývalého komunistického bloku. Polsko dvěma vysokými školami (soukromou vysokou školou Kozminski University a veřejnou vysokou školou Warsaw School of Economics), Rusko státní školou St Petersburg State University Graduate School of Management, Česká republika Vysokou školou ekonomickou v Praze a Maďarsko Corvinius University of Budapest.

Data pro hodnocení získávají Financial Times ze dvou hlavních zdrojů, a to od samotných vysokých škol a současně od jejich absolventů. Dotazník vyplňovaný vysokou školou zahrnuje charakteristiky hodnotící úroveň internacionalizace, jako např. mezinárodní rozměr výuky, rozsah výuky v cizích jazycích či podíl zahraničních studentů, dále je hodnocena kvalifikační úroveň vyučujících (podíl učitelů s titulem PhD) a výsledky v oblasti celoživotního vzdělávání, zejména nabídka programů MBA a kurzů pro podnikovou sféru. Kritériem je i zastoupení žen mezi vyučujícími, ve vědecké radě a mezi studenty.

Druhý dotazník je rozesílán elektronicky absolventům, kteří ukončili studium před třemi lety. Volba tříleté praxe vychází ze zkušenosti, že tito absolventi již měli možnost prokázat své odborné způsobilosti. Samotná kritéria jsou kombinací faktorů zahrnujících především pracovní pozici, kariérní růst v období tří let od ukončení studia a platové zařazení. Pro srovnatelnost jsou platy přepočítávány paritou kupní síly.

Do hodnocení jsou řazeny pouze vysoké školy, jež mají mezinárodní akreditace (EQUIS nebo AACSB) a/nebo členské školy mezinárodní aliance CEMS. VŠE je aktivním členem globální aliance CEMS, která sdružuje 29 vysokých škol a více než 70 korporátních partnerů od roku 1998.

Více informací: http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2014