Vyhlášení nejlepších studentů IT oborů

3. prosince
2014

Ve středu 3. prosince proběhlo na Katedře informačních technologií (KIT) FIS tradiční vyhlášení nejlepších studentů oborů studijního programu aplikovaná informatika, který katedra garantuje. Cílem tohoto pravidelného žebříčku je motivovat studenty v průběhu studia k co nejlepším výkonům. První tři studenti dostávají diplom, finanční  odměnu od děkana fakulty a věcné ceny od partnera žebříčku, kterým je letos společnost MSD. Studenti přebrali diplom z rukou děkana FIS doc. RNDr. Luboše Marka, CSc. a vedoucího KIT doc. Ing. Oty Novotného, Ph.D.

Studenti jsou oceňováni v několika kategoriích. Katedra hodnotí jedna současné studenty, ale i absolventy bakalářského a magisterského studia. Studenti jsou hodnoceni podle prospěchu a plnění studijních povinností. V případě rovnosti průměrů (u studentů na prvních 10 místech, kteří ještě studují) se zohledňuje počet získaných kreditů. Výsledky jsou využívány například pro výběr studentů na místa pomocných vědeckých sil na katedře a současně díky umístění v žebříčku získají lepší pozici při hledání pracovního místa.

V této žebříček sestavuje pouze Katedra informačních technologií. Jedná se ale o tom, že v příštích letech by byl využit i u ostatních studijních oborů FIS.

Výsledky za akademický rok 2013/2014

 • Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Informační systémy a technologie
  1. Verner Jan, Ing. (1,00), 2. Růžičková Veronika, Ing. (1,03), 3. Tlučhoř Tomáš, Ing. (1,16)

 

 •  Absolventi bakalářského oboru Informatika
  1. Karásek Tomáš, Bc. (1,14), 2. Jírů Michaela, Bc. (1,23), 3. Čecháková Lucie, Bc. (1,30)

 

 •  Bakalářský obor Informatika – 1. ročník
  1. Trepáčová Veronika (1,15), 2. Benešová Patricie (1,21), 3. Žárský Jiří (1,35)

 

 •  Bakalářský obor Informatika – 2. ročník
  1. Okosy Michal (1,12), 2. Hron Jiří (1,18), 2. Píhrt Tomáš (1,19)

 

 •  Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 1. ročník

1. Kerol Valeria, Bc. (1,00), 2. Švarc Lukáš, Bc. (1,00), 3. Benešová Veronika, Bc. (1,05)

 

 •  Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 2. ročník
  1. Malý Jan, Bc. (1,14), 2. Matějka Martin, Bc. (1,17), 3. Jindráček Petr, Bc. (1,19)