VŠE se setká se zástupci středních škol

11. prosince
2014

Dne 12. 12. se na VŠE uskuteční setkání zástupců gymnázií a vybraných středních škol s ekonomickým zaměřením. Cílem setkání ředitelů, zástupců ředitelů a výchovných poradců bude představení studijních oborů VŠE, které bude možné studovat v akademickém roce 2015/2016. 

Setkání bude také příležitostí pro diskuzi nad aktuálními otázkami vysokého ekonomického školství a nad dalšími tématy souvisejícími se vztahem středních a vysokých škol v České republice. Akce se uskuteční v zasedací místnosti NB 169 od 10:30 do 13:15 hodin.

Zástupce středních škol na půdě VŠE přivítá rektorka prof. Ing. Hana Machková, CSc., prorektor doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., děkani a proděkani jednotlivých fakult.

Program:

10,30 – 11,00 Představení strategie VŠE

11,00 – 11,30 Přijímací řízení na jednotlivé fakulty VŠE

  1. Fakulta financí a účetnictví
  2. Fakulta mezinárodních vztahů
  3. Fakulta podnikohospodářská
  4. Fakulta informatiky a statistiky
  5. Národohospodářská fakulta
  6. Fakulta managementu

11,30 – 12,00 „První rok studia na VŠE“

12,00 – 12,30 Prohlídka budovy Vysoké školy ekonomické v Praze

12,30 – 13,15 Raut a „veletrh“ fakult