Pedagogická konference na VŠE

16. prosince
2014

Dne 29. listopadu 2014 se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze konal již 14. ročník pedagogické konference, která je tradičně pořádána katedrou finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE. Tématem letošní konference byly „Změny účetních předpisů v souvislosti s transpozicí evropských směrnic a rekodifikací soukromého práva“.

Pedagogická konference, akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, se konala v Likešově aule pod záštitou děkana Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D. Ten také přednesl hlavní příspěvek na téma připravované novelizace zákona o účetnictví v souvislosti s transpozicí evropských směrnic. Mezi další přednášející patřila například Ing. Jana Skálová, Ph.D., z katedry finančního účetnictví a auditingu se svým příspěvkem na téma účetních a daňových dopadů rekodifikace soukromého práva v České republice a dále Ing. Alena Králová, Ph.D., vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů s vystoupením, které bylo věnováno Doplňujícímu pedagogickému studiu pro učitele ekonomických předmětů. Všechna prezentovaná témata byla zástupci středních škol se zájmem přijata.

Součástí konference bylo také vyhlášení výsledků studentské soutěže s názvem „Účetní olympiáda“, kterou katedra finančního účetnictví a auditingu již několik let organizuje pro studenty středních škol.

Další (jubilejní) ročník konference se uskuteční na přelomu listopadu a prosince 2015.