Bakalářské studium – Fakulta podnikohospodářská

11. ledna
2015

Na Fakultě podnikohospodářské VŠE (FPH) si zájemci o bakalářské studium mohou vybírat z řady bakalářských studijních oborů. Více se o studiu na fakultě mohou zároveň dozvědět během dne otevřených dveří, který se uskuteční 16. ledna 2015 v 10:00 a 13:00 v žižkovském areálu VŠE.

Fakulta podnikohospodářská VŠE patří mezi nejvýznamnější fakulty zaměřené na oblast managementu v regionu střední a východní Evropy. Posláním fakulty je příprava budoucích manažerů, kteří budou úspěšně řídit podniky či neziskové organizace v mezinárodním prostředí. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění v mezinárodních korporacích, v malých a středních podnicích, v kulturních a neziskových organizacích nebo zakládají vlastní firmy.

V akademickém roce 2015/16 nabízí FPH studium v následujících bakalářských oborech:

 

Bakalářské studijní obory lze na FPH studovat pouze prezenčně se standardní délkou studia tři roky.

Termín podávání přihlášek pro zájemce o bakalářské studium v akademickém roce 2015/16 je do 30. dubna 2015, s výjimkou cizojazyčných oborů  Corporate Finance and Management a Экономика предприятия и менеджмент, kde platí termín podávání přihlášek do 10. června 2015.

Zájemci o bakalářské studium mají poměrně vysokou šanci na přijetí, což dokládají následující statistiky. Z výsledků přijímacího řízení do akademického roku 2014/15 např. vyplývá, že z přihlášených 417 uchazečů bakalářského oboru Arts management bylo přijato 97 studentů, z přihlášených 2 168 bakalářského oboru Podniková ekonomika a management bylo přijato 716 uchazečů, přičemž poměr prospělo u přijímacího řízení/přijato činil 97 %.

V tabulce je uveden přehled jednotlivých bakalářských studijních oborů FPH dle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2015/2016.

Název bakalářského studijního programu

Název oboru

Předpokládaný počet
přijímaných uchazečů

Ekonomika a management
 

Podniková ekonomika a management

400

Arts management

80

Corporate Finance and Management
(v angličtině)

25

Экономика предприятия и менеджмент 
(v ruštině)

35

 

Podrobné informace k termínům odevzdaní přihlášek, termínu přijímací zkoušky a podmínkám přijetí pro zájemce o studium v bakalářských studijních oborech na FPH jsou k dispozici zde.