Na VŠE se konala konference na téma Rozvoj a inovace finančních produktů

30. ledna
2015

Dne 28. ledna 2015 uspořádala Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) konferenci Rozvoj a inovace finančních produktů – Investiční produkty a služby, penzijní produkty a distribuce. Záštitu nad konferencí převzal náměstek ministra financí JUDr. Martin Pros, Ph.D. a viceguvernér České národní banky prof. Ing. Vladimír Tomšík Ph.D. a podpořila ji Asociace pro kapitálový trh.

Konference se zaměřila na aktuální otázky rozvoje a inovace finančních produktů v oblasti investičních produktů, různých variant penzijních produktů a na otázky jejich distribuce, poradenství a finanční gramotnost. Během dopoledního a odpoledního programu k této problematice zazněl reprezentativní přehled názorů z oblasti regulace a dohledu, z praxe finančních institucí a distributorů finančních produktů, z oblasti ochrany spotřebitele a rovněž z pohledu akademické obce.

Dopolední program zahájil doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., prorektor VŠE a posléze se ujal moderování prvního bloku konference na téma Aktuální vývoj na finančním trhu a prostředí pro inovace. Jako řečníci vystoupili JUDr. Martin Pros, Ph.D., náměstek ministra financí ČR; prof. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., viceguvernér ČNB; Pierre Oberlé, Association of Luxembourg Fund Industry a doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. z VŠE.

Další blok konference s názvem Inovace – investiční produkty a služby moderovala Mgr. Ing. Jana Michalíková LLM z VŠE. Mezi řečníky tentokrát usedl Doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. z Masarykovy Univerzity; Ing. Erik Machač z ČSOB; Ing. Jiří Beneš z CVCA a Ing. Richard Siuda z Conseq Investment Management.

Po každém bloku byla otevřena diskuse, v níž mohli účastníci klást řečníkům dotazy zaměřené na jednotlivé probírané okruhy, zajímavé jak pro investory, tak pro poskytovatele produktů. Odpoledne se uskutečnily dva bloky konference. První na téma „Dlouhodobé investice a penzijní produkty – možné alternativy“, moderoval Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták, Ph.D. z VŠE. Jako panelisté vystoupili Ing. Tomáš Ambra z Národné banky Slovenska; Ing. Ondřej Poul, Ph.D., AEGON Pojišťovna, a.s.; Ing. Štěpán Pírko, Colosseum a Ing. Jan Kabelka, AKAT. Konferenci ukončil blok zabývající se distribucí investičních produktů a souvisejících otázek. Moderování se ujal Ing. Dušan Hradil z VŠE. Mezi řečníky usedli Ing. Jan Urbanec z ministerstva financí; JUDr. Bedřich Čížek, Ph.D., MPA z ČNB; Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. z Unie společností finančního zprostředkování a poradenství a Lubomír Vystavěl z CFA Society Czech Republic.

Závěry konference shrnul prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., prorektor VŠE. Konstatoval, že na finančních trzích dochází jak k rozvoji finančních produktů (kontinuální přizpůsobování klasických finančních produktů měnícím se tržním podmínkám), tak i k zásadním inovacím, spojeným s vytvářením zcela nových finančních produktů nebo technologií. Předmětem diskuse byly na konferenci zejména zdroje finančních inovací, mezi které patří především tržní síly, výrazné změny v regulatorní a dohledové politice, přelomové technologické změny a demografické faktory. Prof. Musílek uvedl, že inovace mohou nejen přispívat k vyšší alokační a operační efektivnosti finančních trhů, ale v některých případech mohou být i zdrojem finanční nestability či dokonce finanční krize, a to zejména v situaci, kdy nedokonale funguje regulatorně-dohledový mechanismus nebo pokud se poskytovatelé finančních služeb chovají neetickým způsobem.

Konferenci uzavřela a s účastníky se rozloučila doc. Ing. Marcela Žárová, Ph.D., proděkanka a statutární zástupkyně děkana Fakulty financí a účetnictví VŠE a dodala, že celodenní průběh konference, které se zúčastnilo téměř 250 osob, svědčí o zájmu odborníků využít výjimečnou příležitost poslechnout si názory na různá témata a diskutovat o nich.

Příspěvky jednotlivých řečníků jsou k dispozici na webu konference http://www.finance-edu.cz/prezentace/