VŠE a Česká spořitelna potvrdily svoji spolupráci pro rok 2015

4. února
2015

Dne 26. ledna 2015 potvrdila VŠE a Česká spořitelna již po třinácté svoji spolupráci. I pro rok 2015 se tak Česká spořitelna stala generálním partnerem VŠE. Smlouvu podepsala rektorka prof. Ing. Hana Machková, CSc., a generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny Ing. Pavel Kysilka, CSc. VŠE na této tradiční slavnostní události reprezentoval i prorektor pro strategii doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., kvestor Ing. Libor Svoboda a ředitel Rozvojového a poradenského centra VŠE Ing. Jiří Knap. Kromě generálního ředitele Českou spořitelnu reprezentoval i Ing. Milan Hašek a Mgr. Klára Vyhnánková. 

Finanční podpora České spořitelny škole každoročně umožňuje vydávání vědeckých časopisů a publikací, prezentaci VŠE na vzdělávacích veletrzích, členství v mezinárodních organizacích i pořádání odborných a společenských akcí. Díky podpoře také existuje grant rektora, ze kterého mohou čerpat prostředky na svoji činnost studentské organizace VŠE. Spolupráce mezi bankou a VŠE však probíhá i na dalších, nefinančních, úrovních. Odborníci z České spořitelny na akademické půdě přednáší a pomáhají studentům s přípravou diplomových a studentských prací, účastní se pracovního veletrhu Šance a pravidelně se studenty diskutují.

Česká spořitelna se také stala prvním korporátním partnerem nově otevřeného akceleračního centra xPORT VŠE Business Accelerator. Kromě partnerství v něm bude Česká spořitelna také realizovat dva své projekty týkající se zlepšení procesů v řízení provozu banky.  

Česká spořitelna je generálním partnerem Vysoké školy ekonomické již od roku 2002.  Její generální ředitel a předseda představenstva Ing. Kysilka je zároveň členem Správní rady VŠE a na škole přednáší i řada odborníků z České spořitelny.