27. 2. 2015: Uzávěrka přihlášek do magisterského oboru CEMS/International Management

6. února
2015

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze nabízí prezenční magisterský obor International Management/CEMS vyučovaný v angličtině. Termín pro podání přihlášek pro akademický rok 2015/2016 je 27. února 2015.

Obor nabízí jedinečnou příležitost pro talentované absolventy bakalářských či jiných magisterských oborů, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti a intelektuální schopnosti. Specifický mix intenzivní spolupráce korporátních partnerů a kvalitního vzdělání umožňuje studentům rozvíjet kontakt s firemní sférou, profesní integritu i etickou a sociální zodpovědnost. Studenti obdrží mezinárodně uznávaný certifikát CEMS MIM (Master in International Management) spolu s českým magisterským titulem „Ing.“.

Přijímací řízení má tři kola. Do 27. února 2015 uchazeči vyplní on-line přihlášku, zaplatí administrativní poplatek 50 EUR a doručí požadované dokumenty: životopis, motivační dopis, potvrzení o absolvování relevantních předmětů během předchozího studia, průkazné doklady o pracovních zkušenostech, další relevantní podpůrné materiály a jazykové certifikáty. Znalost angličtiny lze prokázat pouze prostřednictvím těchto certifikátů:

  • TOEFL ibT ≥ 100,
  • IELTS ≥ 7.0
  • CPE s výsledkem A, B, nebo C,
  • CAE s výsledkem A nebo B,
  • BEC Higher s výsledkem A nebo B,
  • nebo bakalářský diplom absolvovaný v angličtině, avšak s tímto omezením: v anglicky mluvící zemi nebo na škole, která je členem aliance CEMS, příp. na škole s akreditací EQUIS / AACSB.

Znalost druhého jazyka (nesmí se jednat o rodný jazyk) lze prokázat různými způsoby, např. potvrzením z jazykové školy, doložením absolvování jazykového kurzu na VŠ. Dokumenty jsou poté hodnoceny výběrovou komisí. Pouze 80 uchazečů postoupí do druhého kola, které probíhá formou celodenního assessment centra v termínu 23. – 27. března 2015. Hlavním cílem AC je zhodnotit manažerské předpoklady uchazečů, jejich individuální motivaci, ochotu podstupovat riziko, toleranci stresových situací, zodpovědnost a flexibilitu, sebedůvěru, komunikační dovednosti a asertivitu. Hodnotící komise se skládá ze členů Katedry psychologie a sociologie řízení, CEMS office a firemních zástupců. Studenti následně obdrží zpětnou vazbu. Třetí kolo je pouze formální, uchazeči musí doložit úspěšné ukončení bakalářského studia nejpozději do 31. srpna 2015.

Program CEMS Master in International Management obsadil v roce 2014 přední místo v prestižním hodnocení Financial Times. CEMS MIM se umístil na 5. pozici, což představuje zlepšení o 2 pozice oproti minulému roku. Program se dlouhodobě umísťuje mezi top navazující magisterské studijní obory v oblasti managementu.

CEMS MIM je jediným opravdu globálním programem zaměřeným na mezinárodní management a právě globálnost ho mezi ostatními studijními obory činí jedinečným.

Více informací o oboru International Management/CEMS: http://cemsmim.vse.cz/

Informace o CEMS Alianci: http://www.cems.org/.