Možnosti studia v zahraničí v roce 2015/2016

12. února
2015

Vysoká škola ekonomická v Praze každoročně vysílá na studium do zahraničí více jak 800 studentů. Aktuálně bylo zahájeno přijímání přihlášek na semestrální výměnné pobyty v zahraničí v rámci magisterského studia. Zájemci mohou podávat přihlášky do úterý 17. 2. 2015 (15.00 hod) pro akademický rok 2015/2016.

Studenti magisterského studia na VŠE mohou na základě bilaterálních smluv realizovat své studium na některé ze 150 partnerských univerzit ve více než 40 zemích světa. Studenti tak mohou vyjíždět nejen na evropské školy v programu Erasmus, ale rovněž na celou řadu špičkových škol  například v USA, Kanadě, Mexiku či Hong Kongu. Velký zájem mezi uchazeči bývá rovněž o univerzity na Novém Zélandu či v Austrálii.  Pro akademický rok 2015/2016  je studentům magisterského stupně nabízeno více než 500 míst na partnerských univerzitách, na kterých mohu bezplatně realizovat své semestrální studium. Všichni vybraní studenti zároveň obdrží od VŠE finanční podporu na zvýšené náklady spojené se studiem v zahraničí, ať už z projektu Erasmus či z jiných zdrojů.

Nejširší nabídka míst na partnerských školách je v anglickém jazyce. Nicméně studenti se mohou hlásit rovněž ke studiu v němčině, francouzštině, španělštině, ruštině či v italštině.

VŠE klade velký důraz na kvalitu škol, kam vysílá své studenty v rámci výměnného studia.

Strategie pro rozvoj mezinárodních vztahů je založena na spolupráci se špičkovými partnerskými školami a členství v mezinárodních organizacích, které sdružují nejlepší vysoké školy ekonomického zaměření například CEMS nebo PIM.

Výběrové řízení pro semestrální výměnné pobyty v magisterském studiu je dvoukolové. Organizačně a administrativně je zajišťováno oddělením zahraničních styků (OZS). Na motivačních pohovorech, které jsou nedílnou součástí výběrového řízení, pak participují akademičtí pracovníci všech fakult VŠE.

Zájem o semestrální výměnné pobyty mezi studenty je poměrně velký, každoročně nicméně více jak 85 procent přihlášených studentů dostane možnost studijní pobyt v zahraničí realizovat, ať už na školách preferovaných na své přihlášce či v rámci nabídky pro náhradníky (například v  rámci nově podepsaných smluv).

Další nabídka na semestrální pobyty na partnerských školách je rovněž součástí smluvní spolupráce magisterských programů vyučovaných na VŠE v angličtině (například program CEMS MIM či program IDS zaměřený na diplomacii.  Celoškolský program International Business pak nabízí dokonce roční pobyty na zahraničních školách v rámci tak zvaného Double Degree.)

Studentům všech fakult VŠE je rovněž nabízena možnost realizovat své studium v zahraničí v rámci bakalářského studia. V současné době je jim na základě uzavřených bilaterálních smluv nabízeno více jak 160 míst na partnerských školách po celé Evropě.  Přihlášky pro studenty 2. ročníku bakalářského studia budou otevřeny od 4. do 11. 3.2015.

VŠE podporuje rovněž studenty v rámci jejich individuální studijní mobility realizované na zahraničních školách v rámci projektu Freemovers. Doposud takto škola finančně podpořila více jak 200 studentů.

Více informací: ozs.vse.cz