FMV obhájila prestižní mezinárodní akreditaci EPAS

18. února
2015

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE (FMV) získala na další 3 roky mezinárodní akreditaci EPAS pro magisterské obory Mezinárodní obchod a International Business. Obhájení prestižní akreditace je pro fakultu velmi důležitým krokem a potvrzením správných strategických rozhodnutí.

Poprvé získala FMV oborovou akreditaci EPAS v roce 2012. V tomto roce prošla procesem reakreditace, kdy musela opět prokázat kvalitu studijních oborů. Návštěva mezinárodního expertního týmu proběhla od 18. do 20. listopadu 2014 a zaměřila se na kvalitativní aspekty oborů zejména z hlediska způsobu reflexe měnících se požadavků praxe, důsledného ověřování výstupů z učení, pedagogických metod, mezinárodních a praktických zkušeností absolventů a jejich kompetencí.

Díky úspěšnému obhájení akreditace budou mít i nadále absolventi magisterských oborů Mezinárodní obchod a International Business logo EPAS na svých diplomech jako nezaměnitelný signál pro zaměstnavatele, že získali absolventa vybaveného mezinárodně uznaným vzděláním s mezinárodně srovnatelnou úrovní jeho atributů.

Akreditaci uděluje organizace EFMD – European Foundation for Management Development za přísných podmínek. Hlavním cílem akreditace bylo vytvoření mezinárodního standardu kvality pro manažerské studijní obory. Akreditační proces je velmi náročný a o akreditaci mohou žádat pouze vysoké školy, které splňují vstupní podmínky a prokazují udržitelné výsledky. Významný je mezinárodní aspekt, zejména studium a stáže v zahraničí, počty zahraničních studentů, hostujících profesorů a podíl výuky v angličtině. Akreditace jsou udělovány od roku 2005.