Zemřel prof. Petr Semeniuk, bývalý děkan Fakulty obchodní

27. února
2015

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 21. února 2015 zemřel pan profesor Ing. Petr Semeniuk, CSc., děkan Fakulty obchodní VŠE v letech 1984 – 1990. Profesor Semeniuk spojil celý svůj profesní život s akademickou sférou, hlubokou stopu zanechal také v Českém rybářském svazu, jehož byl řadu let prezidentem.

 

Na pana profesora Semeniuka budeme vzpomínat jako na vynikajícího pedagoga, manažera, ale především jako na vzácného člověka. Čest jeho památce.