CEMS Business Projects

1. března
2015

25. února 2015 byl zahájen kurz Business Project (BP) povinný pro studenty programu CEMS/International Management. 9 korporátních partnerů a zástupci VŠE se sešli, aby blíže představili studentům 10 témat, které firmy nabídly v tomto semestru.

10 studentských týmů po 3-4 studentech bude pod dohledem firem a tutorů z VŠE řešit reálný problém. Kurz Business Projekt představuje časovou zátěž 20 hod. týdně po dobu celého semestru, po úspěšném absolvování studenti obdrží 15 ECTS.

Společnosti představily tato témata pro letní semestr 2014/2015:

BP_Topics_2015

Studenti mají příležitost:

 • proniknout do korporátního prostředí
 • zlepšit si analytické a komunikační schopnosti
 • aplikovat výzkumné metody
 • uplatnit teoretické znalosti v praxi
 • naučit se řídit určitý proces
 • seznámit se s potenciálním zaměstnavatelem
 • stanovit si profesní cíle

Od studentů se očekává:

 • převzetí zodpovědnosti za projekt
 • úsilí dosáhnout nejlepších výsledků
 • úměrné rozdělení pracovní zátěže v rámci jednotlivých členů týmu
 • komunikace s tutorem na VŠE

Výsledek každého projektu je ohodnocen firemními zástupci a tutorem. Studenti vypracují závěrečnou zprávu a prezentují výsledky své práce před managementem firem a na půdě VŠE, závěrečné prezentace jsou naplánovány na 22. květen 2015.