Zasedání CAMBAS na VŠE

2. března
2015

Dne 2. 3. 2015 proběhla na VŠE 16. schůze pléna CAMBAS – České asociace MBA škol. VŠE je zastoupena 2 instituty – IFTG (Francouzsko-český institut řízení) a ISBM (International School of Business and Management), jež nabízejí programy typu MBA.

Plénum řídil prof. Ing. Milan Malý, CSc., který je od roku 1998 předsedou asociace. Hlavním posláním Asociace CAMBAS je v souladu s jejími stanovami „zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice“ včetně zavedení systému akreditací studia MBA v České republice. CAMBAS má v současné době 10 členů a je garantem kvality akreditovaných MBA programů.

Zasedání CAMBAS na VŠE Plénum se zabývalo řadou důležitých otázek, zejména problematikou nekvalitních MBA programů, jež poškozují dobré jméno řádně akreditovaných programů celoživotního vzdělávání. Z diskuze vyplynula potřeba změny statutu a inovace činnosti asociace, jež bude klást větší důraz na svoji akreditační úlohu. Rektorka VŠE a ředitelka IFTG prof. Machková nabídla CAMBAS podporu při zajišťování PR asociace a aktualizace webových stránek. Dále byl projednán harmonogram reakreditací pro rok 2015 a rozpočet.

CAMBAS je členem mezinárodního sdružení EQUAL – International Association of Quality Assessment and Accreditation Agencies, jež vytváří mezinárodní standardy pro oblast MBA. Členy EQUAL jsou např. AACSB, EFMD nebo FIBAA. Více informací: http://www.efmd.org/index.php/business-schools/equal

Zasedání CAMBAS na VŠE Zasedání CAMBAS na VŠE