Den vědy na pražských vysokých školách: Scientia Pragensis

5. prosince
2007

V pátek 30. listopadu 2007 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila akce pěti pražských vysokých škol s názvem „Scientia Pragensis“ – Den vědy na pražských vysokých školách.

Cílem akce, na které se kromě VŠE podílela Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, bylo ukázat, že vysoké školy jsou nejen vzdělávací, ale i výzkumné instituce a zároveň přiblížit vědu a vědeckou činnost na pražských univerzitách široké veřejnosti formou přednášek, diskusních klubů a prezentací konkrétních ukázek aplikace vědy.

Účastníci tak měli možnost vyslechnout odborné přednášky na nejrůznější témata a to přímo v podání vědců, kteří se tímto tématem dlouhodobě zabývají. Součástí byly i diskuzní kluby, které se věnovaly aktuálním problémům. Největší pozornost však lákaly stánky jednotlivých škol, kde byly prezentovány výsledky či proces vědeckého výzkumu konkrétní univerzity.

Scientia Pragensis je unikátní projekt, jenž přesahuje hranice vědy a stává se kulturní událostí s širokým významem. Pražské vysoké školy tak položily základ pro pořádání podobných akcí v budoucnosti, případně i k účasti českých vysokých škol na obdobné akci v rámci Evropské unie.

Akce se konala pod záštitou primátora hl. města Prahy, za finanční podpory České spořitelny a společnosti Sigma – Aldrich. Mediálními partnery byla Economia a Český rozhlas Leonardo.

Podrobné informace včetně materiálů k vybraným přednáškám najdete na webových stránkách na adrese: www.sciprag.cz.


Fotogalerie: