Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE

3. března
2015

Ve dnech 24. a 25. března se na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) uskuteční veletrh ŠANCE. Vždy od 9 do 17 hodin budou mít studenti a absolventi VŠE možnost osobně se seznámit s pracovními nabídkami přímo od zaměstnavatelů. Dále mohou získat informace o stážích a trainee programech jednotlivých firem. Akce se uskuteční v 1. a 2. patře Rajské budovy.

Během ŠANCE máte možnost zúčastnit se panelových diskuzí na téma „Možnosti uplatnění absolventů a studentů VŠE v oboru…“, dále pak po domluvě na aktuální téma z ekonomického prostředí, jichž se zúčastní špičkoví profesionálové, zástupci významných společností, které na veletrhu vystavují. Další možností přímého kontaktu s profesionály je účast na prezentacích jednotlivých společností, které probíhají po oba dny veletrhu. Novinkou jarní ŠANCE je možnost rezervovat si místo jak na panelových diskuzích, tak na prezentacích.

V úterý mohou zájemci prokonzultovat svůj podnikatelský záměr s odborníky a ve středu probrat své CV s HR profesionály.

Veletrh pracovních příležitostí ŠANCE Studenti a absolventi VŠE mohou zvýšit svoji šanci na úspěch zapsáním do seznamu, který dostane každý vystavovatel. Seznam obsahuje informace o studijním zaměření, jazykových znalostech, dosavadní praxi, profesních preferencích přihlášených zájemců včetně jejich kontaktních údajů. Navíc mají možnost vyhrát účast na „Individuálním kariérovém poradenství“.

Veletrh ŠANCE propojuje studenty s praxí. Návštěvníci zde získají přehled o aktuální nabídce pracovních míst a požadavcích zaměstnavatelů z nejrůznějších sektorů: bankovnictví, auditu, logistiky, IT, obchodu a mnohých dalších. Některé nabízené pozice jsou vhodné již pro studenty a mohou jim pomoci v získání praxe, která je velmi důležitým předpokladem dobrého pracovního uplatnění v budoucnu.

Firmy, které se účastní tohoto ročníku ŠANCE najdete na http://rpc.vse.cz/sance/aktualni-rocnik/

Informace o registraci studentů a absolventů najdete na http://rpc.vse.cz/sance/studenti-a-absolventi/

K dispozici bude živý přenos z průběhu veletrhu.