Členové mezinárodního projektu CUPESSE se sešli na VŠE

25. března
2015

Ve dnech 11. a 12. února 2015 se na Vysoké škole ekonomické v Praze uskutečnilo setkání mezinárodního týmu CUPESSE (Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship). Tým, ve kterém VŠE reprezentuje Katedra psychologie a sociologie řízení Fakulty podnikohospodářské, se sešel za podpory rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc.

Projekt CUPESSE si klade za cíl získat ucelený obraz příčin a důsledků nezaměstnanosti mladých lidí. Dále se snaží formulovat strategie a doporučení vedoucí k řešení tohoto neustále se prohlubujícího problému. Projekt sdružuje výzkumné pracovníky a odborníky z oblasti ekonomie, hospodářské a sociální politiky, psychologie a sociologie napříč významnými Evropskými univerzitami a dalšími zainteresovanými subjekty.

Projekt byl oficiálně zahájen v únoru 2014 setkáním všech participujících stran v Mannheimu. Během setkání na VŠE v únoru 2015 se pracovalo na upřesnění metodiky a řešilo se zaměření jednotlivých částí dotazníkového šetření, které bude primárním zdrojem dat pro komplexní pochopení příčin a důsledků vysoké míry nezaměstnanosti mezi mladými lidmi v Evropě. Kromě partnerských institucí se setkání zúčastnil Giorgos Bithymitris z Panteion University v Athénách, který je novým členem CUPESSE Policy Advisory Board.

O projektu

Členové mezinárodního projektu CUPESSE se sešli na VŠE Projekt CUPESSE chce umožnit lépe posoudit dopady a účinnost politik v oblasti trhu práce. Specifikem projektu je hluboké zaměření na nabídkovou stranu, tzn. na faktory na straně mladých lidí, které vedou k nezaměstnanosti. To může být výraznou přidanou hodnotou pro formulaci skutečně účinných politik. CUPESSE jde za současný stav poznání a analyzuje, jak jsou v kulturním kontextu rodin předávány normy, hodnoty, postoje a přesvědčení a jak tyto kulturní charakteristiky ovlivňují dovednosti mladých lidí, které potom následně mají vliv na jejich zaměstnatelnost a soběstačnost.

Součástí projektu CUPESSE je informační zpravodaj, který poskytuje základní informace o jeho vývoji, aktuálních publikačních výstupech, událostech a novinkách specifické cílové skupiny.

Zainteresované strany

Koordinátorem projektu CUPESSE je Universität Mannheim – MZES (Německo), doba trvání je plánována na 1. 2. 2014 až 31. 1. 2018. Na projektu se podílejí: Universität Wien (Rakousko), Vysoká škola ekonomická v Praze, Aarhus Universitet (Dánsko), Közep-Europai Egyetem (Maďarsko), Università Degli Studi di Catania (Itálie), Universidad de Granada (Španělsko), Universitat Pompeu Fabra (Španělsko), Ubern Universität Bern (Švýcarsko), Koc University (Turecko), Unew University of Newcastle Upon Tyne (Velká Británie) a European Research and Project Office GmbH (Německo). Projektové konsorcium doplňuje poradní orgán, který se skládá z dalších vědců z celé Evropy, Indie a Spojených států, zainteresovaných subjektů a odborníků z praxe.