Ocenění VŠE za projekt mezinárodní univerzitní sítě CEEPUS „Amadeus”

22. května
2015

VŠE získala cenu za realizaci mezinárodního projektu Amadeus v rámci programu CEEPUS. Ocenění „The Czech National CEEPUS Office Prize 2014“ převzala rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., dne 21. května 2015 v Praze.

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Kromě střední Evropy pokrývá také Evropu jihovýchodní. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě na základě dílčích sítí.
VŠE je zapojena do sítě Amadeus, jenž je koordinován Wirtschafts Universität Wien v Rakousku a ve kterém je zapojeno celkem 15 vysokých škol ze 13 zemí střední a východní Evropy.

Ceremoniál, během kterého byla cena předána, byl součástí informační akce CEEPUS National Meeting, kterou uspořádal Dům zahraničních služeb ve spolupráci s MŠMT. Místem konání byl sál Vltavín Domu zahraničních služeb v Praze.

Za rok 2014 byly oceněny tři mezinárodní univerzitní sítě. Zástupci oceněných vysokých škol převzali certifikáty z rukou vrchního ředitele sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí MŠMT, PhDr. Jindřicha Fryče a manažerky programu z Centrální kanceláře CEEPUS, paní Elisabeth Sorantin z Rakouska. Vysokou školu ekonomickou v Praze reprezentovala rektorka prof. Ing. Hana Machková, CSc., a Ing. Dana Brázdová, vedoucí Oddělení zahraničních styků spolu s koordinátorkou projektu CEEPUS na VŠE Ing. Radkou Vavákovou.

Projekt sítě Amadeus v rámci programu CEEPUS umožňuje partnerským univerzitám kromě vzájemné výměny studentů a pedagogů rovněž studium dvousemestrálního programu JOSZEF (Junge Ost- und mitteleuropäische Studenten als Zukünftige Erfolgreiche Führungskräfte/Young East and Central European Students as Future Successful Managers) na Wirtschafts Universität Wien. Program je oborově zaměřen především na business a management a jeho součástí je rovněž stáž v rakouské firmě s působností v oblasti střední a východní Evropy. VŠE v programu JOSZEF každoročně nabízí možnost výjezdu na jeden rok dvěma studentům či pedagogům. Hostitelskou školou je Wirtschafts Universität Wien.

Rozhovor s koordinátorkou projektu CEEPUS na VŠE Ing. Radkou Vavákovou čtěte zde