Deset nových docentů VŠE

26. května
2015

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., předala na Vědecké radě dne 26. května 2015 jmenovací dekrety deseti novým docentům. Čestný titul emeritní profesor VŠE pak z jejích rukou převzal prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., je absolventem VŠE oboru ekonomicko-matematické výpočty. Na VŠE založil a až do roku 2013 vedl katedru informačních technologií FIS. Je také prezidentem České společnosti pro systémovou integraci. Vědecká rada VŠE se na udělení čestného titulu Emeritní profesor VŠE shodla jednomyslně na svém zasedání dne 4. listopadu 2014.

 

Nově jmenovaní docenti VŠE:

Paní rektorka Prof. Ing. Hana Machková, CSc. a doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

docent katedry exaktních metod FM VŠE

Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Manažerské rozhodování založené na závislostních strukturách a kauzálních vztazích“ na VR Fakulty managementu VŠE dne 19. listopadu 2014. Rektorka VŠE jmenovala Ing. Vladislava Bínu, Ph.D., docentem pro obor Management s účinností od 1. prosince 2014.

Paní rektorka Prof. Ing. Hana Machková, CSc. a doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

docent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE

Doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „An alternative model in consumer finance“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 5. listopadu 2014. Rektorka VŠE jmenovala PhDr. Petra Teplého, Ph.D., docentem pro obor Finance s účinností od 1. prosince 2014.

Paní rektorka Prof. Ing. Hana Machková, CSc. a doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D.

docent katedry institucionální, environmentální a experimentální ekonomie NF VŠE

Doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma: „Empirical Analysis of Crime and Law Enforcement“ na VR Národohospodářské fakulty dne 28. ledna 2015. Rektorka VŠE jmenovala Mgr. Libora Duška, Ph.D., docentem pro obor Ekonomie s účinností od 1. února 2015.

Paní rektorka Prof. Ing. Hana Machková, CSc. a doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.

hlavní ekonomka České bankovní asociace

Doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc., obhájila habilitační práci na téma: „Měnová politika: staré lekce, nové výzvy“ na VR Národohospodářské fakulty dne 28. ledna 2015. Rektorka VŠE jmenovala Ing. Evu Zamrazilovou, CSc., docentkou pro obor Hospodářská politika s účinností od 1. března 2015.

Paní rektorka Prof. Ing. Hana Machková, CSc. a doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

docent katedry strategie FPH VŠE

Doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Nové ekonomické nástroje řízení rizika počasí“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 18. února 2015. Rektorka VŠE jmenovala Ing. Jindřicha Špičku, Ph.D., docentem pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. března 2015.

Paní rektorka Prof. Ing. Hana Machková, CSc. a doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

docentka katedry světové ekonomiky FMV VŠE

Doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Japonská ekonomika ve 21. století. Trendy a problémy“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 18. března 2015. Rektorka VŠE jmenovala Ing. Zuzanu Stuchlíkovou, Ph.D., docentkou pro obor Mezinárodní obchod s účinností od 1. dubna 2015.

Paní rektorka Prof. Ing. Hana Machková, CSc. a doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

docentka SMS JM FMV VŠE

Doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Soulad sankčních politik České republiky a Slovenské republiky se sankčními normami Evropské unie“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 18. března 2015. Rektorka VŠE jmenovala Ing. Mgr. Radku Drulákovou, Ph.D., docentkou pro obor Mezinárodní politické vztahy s účinností od 1. dubna 2015.

Paní rektorka Prof. Ing. Hana Machková, CSc. a doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

docent katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE, vedoucí katedry

Doc. Ing. David Procházka, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě: specifika veřejně neobchodovaných podniků a tranzitivních ekonomik“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 15. března 2015. Rektorka VŠE jmenovala Ing. Davida Procházku, Ph.D., docentem pro obor Účetnictví a finanční řízení s účinností od 1. května 2015.

Paní rektorka Prof. Ing. Hana Machková, CSc. a doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

docent katedry ekonometrie FIS VŠE

Doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma: „Okružní a rozvozní úlohy“ na VR Fakulty informatiky a statistiky dne 23. dubna 2015. Rektorka VŠE jmenovala Ing. Jan Fábryho, Ph.D., docentem pro obor Ekonometrie a operační výzkum s účinností od 1. května 2015.

Paní rektorka Prof. Ing. Hana Machková, CSc. a Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

odborný asistent katedry regionálních studií NF VŠE

Ing. Martin Pělucha, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma: „Teorie a realita podpory územní soudržnosti v politice rozvoje venkova EU v ČR ve střednědobém horizontu let 2004 – 2013“ na VR Národohospodářské fakulty dne 20. května 2015. Rektorka VŠE jmenovala Ing. Martina Pěluchu, Ph.D., docentem pro obor Regionální a správní vědy s účinností od 1. června 2015.