Business Projekt prezentace (CEMS, FPH)

2. června
2015

V pátek 22. května 2015 zakončili studenti oboru International Management/CEMS celosemestrální kurz Business projekt závěrečnými prezentacemi, na kterých ukázali, jak pracovali na zadaném tématu během celého letního semestru. Po každé prezentaci následoval vždy komentář firemního zástupce a příslušného tutora. Vedení programu CEMS chce umožnit všem studentům, zástupcům korporátních partnerů a tutorům zhlédnout výsledky práce všech týmů. Prezentace se v této podobě uskutečnily již třetím rokem.

Business projekty jsou oblíbenou součástí studia, pro studenty představují  reálnou zkušenost z podnikového prostředí. Mezinárodní studentské týmy ve spolupráci se společností, která téma projektu navrhla, a školou řeší projekty na bázi konzultační činnosti.

Na začátku semestru obdrží studenti e-mail se seznamem témat projektů. Koná se schůzka, na které korporátní firemní partneři předkládaná témata prezentují. Kromě detailnějšího popisu projektu mohou zodpovědět i případné dotazy. Studenti poté tématům přidělí body podle osobní preference a vysvětlí důvody této volby. Na základě preferencí se poté sestavují tříčlenné nebo čtyřčlenné týmy, které na projektu společně pracují během celého semestru.

Studenti mají příležitost:

 • proniknout do korporátního prostředí
 • zlepšit si analytické a komunikační schopnosti
 • aplikovat výzkumné metody
 • uplatnit teoretické znalosti v praxi
 • naučit se řídit určitý proces
 • seznámit se s potenciálním zaměstnavatelem
 • stanovit si profesní cíle

Od studentů se očekává:

 • převzetí zodpovědnosti za projekt
 • úsilí dosáhnout nejlepších výsledků
 • úměrné rozdělení pracovní zátěže v rámci jednotlivých členů týmu
 • komunikace s tutorem na VŠE

Více informací najdete zde.