Pracovní setkání nového vedení EU Bratislava s vedením VŠE

8. června
2015

VŠE má tradičně velmi dobré vztahy s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě. Spolupráce probíhá jak na úrovni kateder a fakult, tak na úrovni vedení VŠE.

Nově zvolený rektor EU Bratislava prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD, který je členem vědecké rady VŠE i vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů, pozval celé vedení VŠE na pracovní návštěvu bratislavské univerzity. Ta se uskutečnila v pátek 5. června 2015.

Cílem bylo osobní setkání rektorů, prorektorů a kvestorů, a diskuze nad novými projekty mezinárodní spolupráce. Zástupci obou univerzit se dohodli na realizaci tzv. společných diplomů (double degree), organizaci letních škol a na rozvoji vědecko-výzkumné spolupráce, včetně podávání společných grantů. Vedení EU Bratislava pracuje ve složení:

Rektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Statutární zástupce a prorektor pro rozvoj univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Prorektorka pro vědu a doktorské studium doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., MA
Prorektorka pro vzdělávání doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.
Prorektor pro mezinárodní vztahy Mgr. Boris Mattoš, PhD.
Prorektorka pro řízení akademických projektů doc. Ing. Jana Mikócziová, PhD.
Kvestorka Ing. Mária Dziurová