Podpora vzdělávání doktorandů a post-doktorandů

10. června
2015

Ve středu 10. června 2015 se uskutečnil na Vysoké škole ekonomické v Praze seminář pro účastníky CRP „Podpora vzdělávání doktorandů a post-doktorandů na VŠE a ČZU“ zaměřený na psaní vědeckých publikací.

V první části semináře si 17 post-doktorandů a doktorandů z VŠE a ČZU vyslechlo přednášku doc. Ing. Stanislava Klazara, Ph.D., z katedry veřejných financí Fakulty financí a účetnictví VŠE s názvem „Formální úprava vědeckých textů a možnosti využití citačních programů“.

Účastníci semináře získali dovednosti, jak hledat a pak citovat vhodné knihy, články z časopisů, webové stránky a další informační zdroje. Seznámili se stručně s platnou citační normou ČSN ISO 690 a jejími možnými modifikacemi a alternativami. Přítomní si osvojili různé styly citací v textu a tvorby seznamu literatury. Dále, aby si usnadnili vkládání zdrojů do svých vědeckých prací, byli seznámeni s citačním softwarem, jeho možnostmi využití i s problémy, se kterými se mohou v praxi uživatelé setkat.

Po přestávce proběhla přednáška a diskuse na téma „Jak psát vědeckou stať?“. Přednášejícími byli prof. Ing. Josef Arlt, CSc., předseda Výkonné rady Prague Economic Papers, a prof. Ing. Martin Mandel, CSc., předseda Výkonné rady Politické ekonomie. Diskusi moderoval prorektor VŠE pro vědu a výzkum prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.