Každý má šanci uspět

15. června
2015

Možnosti odjet na výměnný studijní pobyt do zahraničí loni využilo 956 studentů VŠE. Na výběr měli z více než 220 vysokých škol na čtyřech světových kontinentech. VŠE podporuje své studenty v tom, aby alespoň na semestr zkusil do zahraničí vyjet každý z nich. Loni tak VŠE prostřednictvím Oddělení zahraničních styků (OZS) vyslala na semestrální zahraniční výjezd o 100 studentů více, než v roce 2013. A mezi nimi byl i Josef Sarkány – nevidomý student, který o své zahraniční zkušenosti sepsal sloupek.

Jmenuji se Josef Sarkány a od narození jsem prakticky nevidomý. Od narození docházelo k postupnému zhoršování zraku až do současné doby, kdy došlo k jeho stabilizaci. Můj způsob vidění je možné přirovnat ke koukání skrze hustou mlhu. Velké objekty jako budovy zahlédnu, ale cyklisty, dopravní značky, nápisy adres, čísla linek MHD a mnoho dalšího nezaregistruji. Jedním z mých nejlepších přátel je má bílá hůl, díky níž je prostorová orientace snazší a chůze bezpečnější. Průvodcovské a asistenční služby nevyužívám. Při studiu a práci používám počítač s hlasovým a zvětšovacím softwarem. Veškeré černo tiskové materiály, které potřebuji přečíst, digitalizuji, anebo požádám Středisko handicapovaných studentů VŠE o jejich převedení do elektronické podoby.

Volba zahraniční univerzity pro výměnný pobyt byla obtížná, protože téměř na všech zámořských a evropských univerzitách, o které jsem měl zájem, bez problému akceptovali mé zdravotní postižení. Nakonec jsem si vybral University of Victoria v Kanadě, kde jsem strávil letní semestr 2014/2015. Tato škola mě zaujala svým zaměřením na management, na který jsem se plánoval zaměřit v průběhu svého magisterského studia na Fakultě podnikohospodářské. Druhým velmi podstatným důvodem byla možnost studia bez nutnosti dokládání certifikátu z angličtiny na velmi dobré úrovni (B2 ve čtení, psaní, poslechu a mluvení), kterou jsem před svým odjezdem neměl, zvláště ve čtení. Rovněž jsem chtěl navštívit anglicky hovořící zemi, kde budu mít možnost se setkat s anglickým jazykem na každém kroku. Také jsem se sám sebe ptal, proč bych měl zůstávat v Evropě, když mám možnost vyjet do celého světa. Takovouto příležitost už nikdy nemusím dostat.

Největší výzvou pro mě bylo získání orientace ve zcela cizím prostředí. Zpočátku tu byl i trochu problém s jazykovou bariérou, kterou však člověk velmi rychle překoná. Ani zde jsem nevyužíval průvodcovských služeb. Raději jsem se na cestu někoho zeptal a zkusil dojít sám. Vlastní zkušenost mi vždy dávala nejvíc, zvláště při učení nových cest, jak se kam dostat. Univerzitní prostředí na University of Victoria bylo bezbariérové, nápomocné a velmi přátelské. Vše potřebné bylo v docházkové vzdálenosti od kolejí. V kampusu byla menza, škola, kadeřnictví, posilovna s bazénem, bar, kino, drogérie a další. Kanadští i výměnní studenti mě přijali i se zdravotním postižením. Profesoři se mi snažili vycházet vstříc. Středisko nabízející pomoc studentům s různou formou postižení fungovalo výborně. Na počátku semestru mi poskytly veškeré materiály v elektronické podobě. Když jsem jednu knížku potřeboval rozdělit do menších částí, protože velikost dokumentu znamenala pomalé otvírání, tak mi ji v průběhu jednoho týdne převedli do wordového dokumentu a rozdělili po jednotlivých kapitolách. Testy byly střediskem převáděny do elektronické podoby. Poté jsme je psali na speciálním počítači, kde jsou nainstalovány různé speciální softwary (pro zrakově postižené například MAGic). Pro mě to byl trochu nezvyk, protože používám ZoomText a NVDA, ale brzy jsem zjistil, že tyto softwary jsou si velmi podobné.

Při zpětném zhodnocení této cesty musím říct, že to byla velmi zajímavá zkušenost, která člověka hodně posunula. Nejen z profesního hlediska, ale po osobní stránce. Nemohu říct, že pobyt byl pro mě zvládnutelný, jak se říká levou, zadní. Na druhou stranu jsou mnohem náročnější životní situace, s nimiž se jako osoby se zdravotním postižením potýkáme. Rozhodně doporučuji se zúčastnit výměnného studijního pobytu, protože díky němu získáte zkušenosti, znalosti, zážitky, přátele a mnoho dalšího.