Zástupci evropských univerzit podepsali zakládací listinu Konsorcia EPAS

22. června
2015

Dne 22. června 2015 se na VŠE sešli zástupci evropských univerzit, jejichž programy dosáhly prestižní mezinárodní akreditace EPAS pro magisterské programy z oblasti mezinárodního podnikání a managementu. Schůzka je vyvrcholením příprav na založení Konsorcia těchto univerzit „Masters Program in International Business EPAS Consortium“.

Cílem Konsorcia je prohloubení vzájemných internacionálních vazeb, a to jak v oblasti výměny studentů, tak i tvorby společných studijních programů (tzv. double degree a joint degree). Dále v oblasti společného výzkumu, výměny informací a „dobré praxe“, zajišťování praxí pro studenty a prohlubování vazeb s absolventy. Existence Konsorcia má také přispět ke zvýšení povědomí zaměstnavatelů o atributech akreditace EPAS. Měla být vnímána jako záruka vysoce kvalitního vzdělání zaručujícího jak znalosti, tak i mezinárodní adaptabilitu a dovednosti svým absolventům.

Na závěr jednání byla slavnostně podepsána zakládající listina Konsorcia. Zakládajícími členy konsorcia jsou IAE Lyon School of Management (Francie), Sheffield Business School (Velká Británie), School of Business and Management of Lappeenranta University of Technology (Finsko), Department of Management of Vaasa University (Finsko), RISEBA University (Lotyšsko), Vysoká škola ekonomická v Praze (ČR). Konsorcium je otevřené dalším univerzitám, jejichž magisterské programy v oblasti mezinárodního managementu a podnikání jsou akreditovány uvedenou mezinárodní akreditací EPAS, kterou uděluje EFMD (European Foundation for Management Development).

Na VŠE mají akreditaci EPAS 2 magisterské obory Fakulty mezinárodních vztahů –  Mezinárodní obchod a International Business. Více o akreditaci zde.