Seznamovací kurzy pro 1. ročníky

24. června
2015

Vysoká škola ekonomická v Praze pořádá druhý ročník seznamovacích kurzů pro nové studenty VŠE. Jsou určeny studentům zapsaným do prvních ročníků bakalářského typu studia pro akademický rok 2015/2016. Seznamovací kurzy se uskuteční v areálu Centra tělesné výchovy a sportu VŠE v Dobronicích u Bechyně a v areálu kolejí Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

Seznamovací kurzy jsou organizovány pro všechny uchazeče, kteří se zapíší ke studiu na jedné z fakult VŠE a rádi by své spolužáky poznali ještě před oficiálním zahájením semestru. Každá fakulta pořádá svůj vlastní třídenní kurz, na kterém se noví studenti VŠE potkají s vedením fakult, učiteli i doktorandy. Dozví se tak podrobnosti a zajímavosti o oboru, na který se přihlásili. Zároveň mohou od starších spolužáků vyslechnout důležité informace o radostech, ale i nástrahách studia a rady, jak se jim vyhnout. Na programu seznamovacích kurzů jsou i sportovní aktivity, vědomostní soutěže a kvízy, večerní společenské soutěže nebo noční putování pro odvážné. Účastníci s předstihem získají i základní přehled o mimoškolních aktivitách, do kterých se na VŠE mohou zapojit a informace o možnostech studia v zahraničí.

V loňském roce byla tradice seznamovacích kurzů pořádaných VŠE úspěšně zahájena. Letos se účastníci mohou těšit na několik novinek. Například na kurzy zajištěna doprava z Prahy.

Každá fakulta pořádá třídenní seznamovací kurz pro své nové studenty v jiném termínu. Na kurzy se lze hlásit prostřednictvím webových stránek Rozvojového a poradenského centra VŠE, které seznamovací kurzy organizuje: http://rpc.vse.cz/seznamovaci-kurz-pro-1-rocniky/. Cena každého kurzu je 1300 Kč.

  • Fakulta financí a účetnictví: 7. 9. – 9. 9. (Dobronice)
  • Fakulta mezinárodních vztahů: 2. 9. – 4. 9. (Jindřichův Hradec)
  • Fakulta podnikohospodářská: 31. 8. – 2.9. (Jindřichův Hradec)
  • Fakulta informatiky a statistiky: 31. 8. – 2.9 nebo 2. 9. – 4. 9. (Dobronice)
  • Národohospodářská fakulta: 9. 9. – 11. 9. (Dobronice)
  • Fakulta managementu: 5. 9. – 7. 9. (Dobronice)

Více informací o seznamovacích kurzech jednotlivých fakult ZDE.

V případě dotazů ke kurzům kontaktujte organizátory na Facebooku.