Vyšla první publikace o historii VŠE v Praze

30. června
2015

Centrum pro dějiny VŠE vydalo první díl publikace Dějiny VŠE v Praze. Kniha mapuje cestu českých zemí i vybraných států střední Evropy k vyššímu ekonomickému školství. První díl je právě v prodeji. 

Centrum pro dějiny VŠE na zasedání vědecké rady dne 9. června 2015 představilo publikaci „Dějiny VŠE v Praze I.“. Kniha je hlavním výstupem projektu „Vývoj československého ekonomického vysokého školství na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století“ financovaného Grantovou agenturou České republiky (GAČR).

Na přípravě publikace se podílel dvanáctičlenný autorský tým pod vedením prof. PhDr. Ing. Aleše Skřivana, Ph. D., a Mgr. et Mgr. Andreje Tótha, Ph.D. Kniha shrnuje dlouhou cestu ke vzniku VŠE na pozadí historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Jednotlivé kapitoly byly zpracovány na základě rozsáhlého archivního výzkumu v českých i zahraničních archivech s regionální či národní působností. V počátečních kapitolách se čtenáři dozví, jak probíhala výuka ekonomických oborů v českých zemích do roku 1918 i během první Československé republiky. V průběhu těchto let byly předchůdkyněmi VŠE postupně Vysoká škola obchodní, Vysoká škola věd hospodářských a Vysoká škola politických a hospodářských věd. VŠE se pak ustanovila v roce 1953. Druhá část publikace je věnována vývoji v okolních zemích: Srovnání vývoje českého a slovenského vysokého ekonomického školství mezi lety 1945 – 1953; K počátkům Maďarské ekonomické univerzity, resp. Ekonomické univerzity Karla Marxe v Budapešti; Založení a počátky vysoké školy ekonomické v Berlíně. 

Pracovníci centra již nyní pracují na dalším projektu GAČR, ze kterého vzejde druhý díl dějin VŠE. Jde o projekt „Dějiny Vysoké školy ekonomické v Praze v 50. a 60. letech 20. století“.

Obr. 1: Okolí dnešního náměstí Winstona Churchilla na počátku 20. století. Celkový pohled na první obecní žižkovskou plynárnu z výšky. Vlevo za plynárnou je vidět Rajská zahrada, kde dnes stojí žižkovský komplex VŠE. Autor: Eckert-ateliér, datace. 25. 4. 1908. (Zdroj: Archiv hlavního města Prahy.)

Obr. 2: Místo, kde dnes stojí žižkovský komplex VŠE na počátku 20. století. Pohled do Rajské zahrady na Žižkově. Autor: Jan Kříženecký, datace: 15. 10. 1907. (Zdroj: Archiv hlavního města Prahy.)

Obr. 3: Místo, kde dnes stojí žižkovský komplex VŠE na počátku 20. století. Pohled do Rajské zahrady na Žižkově. Vzadu jsou vidět komíny žižkovské plynárny. Autor: Jan Kříženecký, datace: 15. 10. 1907. (Zdroj: Archiv hlavního města Prahy.)