Akademický rok 2014/2015

7. července
2015

V akademickém roce 2014/2015 rozjela VŠE řadu nových projektů. Škola se rozrostla o pracoviště pro podporu podnikání studentů a absolventů a spolupráce s praxí – podnikatelský akcelerátor xPORT VŠE. V listopadu 2014 fakulty spustily společný projekt s názvem „Absolventské středy“. Zájem absolventů překonal očekávání – průměrná účast na jedné přednášce byla 130 absolventů.

Obr 1a: Slavnostní otevření podnikatelského akcelerátoru xPORT VŠE Business Accelerator

V roce 2014 studovalo na Fakultě financí a účetnictví 3 027 studentů, na Fakultě mezinárodních vztahů 4 274 studentů, na Fakultě podnikohospodářské 3 432 studentů, na Fakultě informatiky a statistiky 2 925 studentů, na Národohospodářské fakultě 2 272 studentů a na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci 1 444 studentů.

Zájem o studium na VŠE je stále velký. Do prvních ročníků bakalářských programů bylo pro akademický rok 2014/2015 podáno celkem 11 641 přihlášek a počet podaných přihlášek 3x převýšil nabízenou kapacitu. Do prvního ročníku bakalářských programů bylo zapsáno 3 472 studentů.

Mezinárodní spolupráce

V roce 2014/2015 spolupracovala VŠE v Praze s více než 220 partnerskými vysokými školami ze čtyř kontinentů a nabízela českým i zahraničním studentům široké spektrum akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů i odborných předmětů v cizích jazycích. Velmi žádanými byly blokové semináře zahraničních hostujících profesorů. V zimním semestru měli studenti možnost výběru z 30 předmětů vyučovaných odborníky ze zahraničí a v letním semestru si mohli vybrat z 37 předmětů. Výuka probíhala převážně v angličtině.

Počet vyslaných i přijatých studentů se každoročně zvyšuje. V roce 2014 studovalo na VŠE alespoň jeden semestr 681 výměnných studentů, dalších 151 studentů zde studovalo v rámci letních škol. Na studijní a pracovní pobyty (odborné praxe) do zahraničí bylo vysláno celkem 956 studentů. Nejvíce studentů VŠE studovalo v roce 2014 na německých (133 studentů), francouzských (99 studentů), rakouských (64 studentů) a belgických (64 studentů) vysokých školách. Zejména díky programu CESP a letním školám studovalo na VŠE nejvíce studentů z USA (294 studentů), Francie (80 studentů) a Německa (53 studentů). Zahraniční studenti si mohli každý semestr volit z nabídky více než 150 předmětů, které vyučují učitelé všech pražských fakult.

V roce 2014/2015 se VŠE podařilo dosáhnout řady mezinárodních úspěchů. VŠE se opět umístila v celosvětovém žebříčku nejlepších univerzit QS World University Rankings a skončila na 77. místě v hodnocení Financial Times European Business Schools Ranking. Velkým úspěchem bylo znovuzískání prestižní akreditace EPAS Fakultou mezinárodních vztahů pro 2 magisterské obory – International Business a Mezinárodní obchod. Akreditace je nyní platná do roku 2018.

Obr 1b: V rámci 26. ročníku konference EAIE, která se uskutečnila v Praze, uspořádala VŠE setkání se zástupci svých partnerských zahraničních univerzit.

Vědecko-výzkumné aktivity a spolupráce s praxí

Škola se snaží aktivně zapojovat do řešení vědeckých projektů a podporovat publikační aktivity pedagogů i studentů. VŠE vydává řadu vědeckých časopisů, z nichž dva – Politická ekonomie a Prague Economic Papers – patří k ceněným časopisům s tak zvaným impakt faktorem. V roce 2014 došlo ke zvýšení IF u obou časopisů. VŠE v roce 2014 pořádala či spolupořádala celkem 52 vědeckých konferencí. Ve 40 případech se přitom jednalo o vědecké konference s mezinárodní účastí.

VŠE pokračovala v úspěšné spolupráci se svými firemními partnery. Generálním partnerem je Česká spořitelna a hlavními partnery jsou ČSOB, Deloitte, EY, Komerční banka, KPMG a PWC. Partnery byly v akademickém roce 2014/2015 společnosti Česká pojišťovna, 3M, Hospodářská komora České republiky, Kooperativa, L´Oréal, Microsoft, MSD, Business Development Advisory, T-Mobile, Mondelēz International, Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto a HILTI. Poslední tři společnosti jsou také mezinárodními partnery CEMS.

Firmy se na škole prezentují 2x ročně na veletrhu pracovních příležitostí Šance, který organizuje Rozvojové a poradenské centrum. Odborníci z aplikační sféry se také podílejí na výuce. V roce 2014 jich na VŠE přednášelo 453.

Obr. 2 V lednu 2015 uzavřela VŠE partnerskou smlouvu s Českou spořitelnou již po třinácté. Česká spořitelna je generálním partnerem VŠE.

Studentský život a společenské akce

Na VŠE funguje přes 60 studentských organizací. Jde o sdružení studentů, které pojí zájem o jednu z ekonomických disciplín nebo organizování kulturních či sportovních akcí. Sportovním aktivitám je také věnován „Rektorský sportovní den“, který se koná v dubnu. Sportovně nadaní studenti VŠE školu reprezentují na velkých univerzitních klání. Například na Hokejové bitvě nebo Univerzitních osmách.

Škola dlouhodobě podporuje i společensky prospěšné aktivity.

Na podzim i na jaře se zde uskutečnila akce „Daruj krev na VŠE“, organizovaná pro studenty i zaměstnance školy HR Klubem VŠE a mobilní transfuzní stanicí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Poprvé se na VŠE uskutečnila Potravinová sbírka. V dubnu 2015 ji zorganizovaly studentské spolky Unie studentů VŠE a Oikos-Praha s podporou VŠE ve spolupráci s Potravinovou bankou Praha.

Mezi nejvýznamnější společenské akce patřily například prosincový Ples VŠE či setkání s absolventy „Den s VŠE“, které se konalo v květnu 2015.

Obr. 3 Studentské organizace na VŠE uspořádaly řadu přednášek, během kterých studenti zaplnili největší přednáškovou místnost – Vencovského aulu.