Den vědy

24. srpna
2015

9. září 2015 se uskuteční již devátý ročník Dne vědy – Scientia Pragensis – pražských vysokých škol. Během dne se návštěvníci mohou zúčastnit přednášek, které přibliží vědu na vysokých školách široké veřejnosti. Nebudou chybět ani stánky pražských univerzit s vědeckou tématikou. Na akci vás zve VŠE spolu s ČVUT, UK, ČZU a VŠCHT.

Tradiční Den vědy hostí ČVUT. Místem konání jsou letos pražské Dejvice – Nová budova ČVUT (Thákurova 2700/9, Praha 6), kde se akce uskuteční od 10 do 16 hodin. Na přednáškách vystoupí vyučující pěti pražských vysokých škol, kteří se na svůj obor podívají očima běžného člověka a svoji vědeckou práci představí široké veřejnosti.

Z vyučujících VŠE vystoupí doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D., s přednáškou na téma „Kdy se Google stane největší globální bankou?“. O hospodářských a politických souvislostech vývoje střední Evropy v 19. a 20. století pak bude mluvit Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

Během šesti hodin ale můžete objevit i jiné vědní disciplíny:

  • 10:00 ČVUT MArch. Marie Davidová „Dřevo jako primární médium k architektonické performanci
  • 10:35 ČZU doc. Ing. Pavel Klouček, Ph.D. „Bezpečnost potravin a biogenní konzervanty
  • 11:10 VŠCHT Ing. Jan Merna, Ph.D. „Jak zelené jsou zelené polymery?
  • 11:45 VŠE Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. „Hospodářské a politické souvislosti vývoje střední Evropy v 19. a 20. století
  • 12:20 UK Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. „Desetiletí lidského genomu
  • 12:55 UK doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. „Krize identity aneb mikrochimérismus ve zdraví a nemoci
  • 13:30 ČVUT Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. „Teranostika: pomůžou nanočástice kombinovat diagnostiku a terapii?
  • 14:05 ČZU doc. Ing. David Herák, Ph.D. „Indonésané za pomoci zařízení vyvinutém na ČZU lisují oleje
  • 14:40 VŠCHT doc. Dr. Ing. Martin Míka “Netradiční skla
  • 15:15 VŠE doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. „Kdy se Google stane největší globální bankou?

Více informací: http://www.sciprag.cz/