Zodpovědnost a etika v manažerském vzdělávání

10. září
2015

Dne 17. září od 9 do 17:30 hodin se na VŠE uskuteční konference „Zodpovědnost a etika v manažerském vzdělávání“. Akci pořádá Fakulta podnikohospodářská, ISBM ve spolupráci s curyšskou vysokou školou pro aplikované vědy ZHAW.

Zodpovědnost a etika se podle průzkumů mezi vrcholovými manažery mezinárodních koncernů staly klíčovými faktory pro dlouhodobě udržitelný úspěch podniku. Sustainable Corporate Responsibility a Business Ethics jsou proto důležitým předmětem pro manažerské vzdělávání. VŠE své know-how v tomto směru získávala postupně ve spolupráci s curyšskou univerzitou pro aplikované vědy (ZHAW), která má v dané oblasti bohaté zkušenosti. Konference „Zodpovědnost a etika v manažerském vzdělávání“ je jedním z kroků, kterým chce VŠE a ZHAW představit tuto problematiku širší veřejnosti.

Témata konference:

  • Komplexní model etiky a odpovědnosti v podniku
  • Vyjednávání se zájmovými skupinami
  • Diskuze o modelu CSR
  • Potřeby českých vysokých škol
  • Zkušenosti z výuky podnikatelské etiky v programu MBA
  • Didaktika výuky etiky
  • Aplikace podnikatelské etiky ve výuce marketingu
  • Perspektiva studentů
  • Potřeba manažerské odpovědnosti a etiky ve firmě
  • Právo jako minimum etiky a hodnotový výklad práv

Na konferenci se můžete bezplatně zaregistrovat. Všechna vystoupení budou tlumočena do tří jazyků (čeština, angličtina, němčina). Akce se uskuteční v přednáškové místnosti RB101.

Program a více informací.