Přednáška Zdeňka Jičínského na VŠE

13. prosince
2007

V úterý 11. prosince 2007 se v rámci předmětu katedry politologie Český a československý politický systém uskutečnila přednáška předního českého odborníka na ústavní právo a poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za ČSSD prof. PhDr. Zdeňka Jičínského, DrSc.

Kromě studentů zmíněného předmětu se jí mohli zúčastnit všichni, kdo se o problematiku ústavního práva zajímají. Přednáška se věnovala tématu

Česká ústavnost v politické praxi

Prof. Jičínský vysvětlil studentům problematiku a historii ústavnosti v České republice a porovnal jednotlivé ústavy, které u nás kdy existovaly. Věnoval se také ústavněprávním problémům ČR současnosti.

Těžištěm vystoupení prof. Jičínského byla následná diskuse se studenty. Dotazy se týkaly se především současné politické situace. Jedna z prvních otázek směřovala k problematice ústavní stížnosti, kterou podali poslanci ČSSD na reformní balíček současné vlády. Studenty zajímal hlavně názor prof. Jičínského na ústavnost, či případnou protiústavnost reformy a zároveň nově zavedených poplatků ve zdravotnictví. Prof. Jičínský vyjádřil své přesvědčení o protiústavnosti těchto poplatků. Diskuse pokračovala v podobném duchu i nadále, a to zejména když se hovořilo o vládní krizi z loňského roku. V této souvislosti prof. Jičínský připomenul možnost vyřešení této krize vytvořením velké koalice dvou nejsilnějších stran a jako příklad uvedl situaci v dnešním Německu. Na připomínku, že velká koalice může být brzdou reforem, zdůraznil právě příklad Německa a nutnost vycházet při reformách z kompromisu napříč politickým spektrem, protože reformy současné vlády podle něj neodpovídají požadavkům většiny společnosti.

Informace o prof. Jičínském najdete na: www.jicinsky.cz.


Připravila:
Ing. Dáša Smetanková
Kontakt:
smed02@vse.cz