Ohlédnutí za Dnem vědy 2015

11. září
2015

Ve středu 9. 9. 2015 se  VŠE prezentovala na přehlídce vědy pražských vysokých škol – Dni vědy. Návštěvníci mohli navštívit stánek a přednášky dvou vyučujících VŠE.

Na stánku VŠE si Katedra managementu FPH pro návštěvníky připravila test, kterým mohli odhalit, zda podléhají nástrojům manipulace. Například na odhadu počtu korunových mincí v nádobě zde zástupci katedry prezentovali jev, který se označuje jako „moudrost davů“ – každý z mnoha lidí vnáší svůj vlastní úsudek a i díky zákonu velkých čísel tak v průměru dosáhnou velmi inteligentních odhadů či rozhodnutí. Takové experimenty ukazují, že zprůměrování individuálních odpovědí mnoha různých lidí vede k velmi přesnému výsledku. Dále tzv. Stroopův test či logické úlohy.

Studenti oboru Finance FFÚ si připravili počítačovou aplikaci, díky které se návštěvníci na chvíli proměnili v investory a měli vhodně rozdělit své investované peníze mezi akcie, dlouhodobé a krátkodobé dluhopisy, zlato a naftu.

V přednáškové místnosti vystoupil dopoledne Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D., z Centra pro dějiny VŠE na téma Hospodářské a politické souvislosti vývoje střední Evropy v 19. a 20. století.

Na odpolední přednášce diskutoval doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D., z Katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ s posluchači o tom, zda větší část z nich věří Googlu nebo klasickým bankám. Po představení historického vývoje bankovnictví mluvil i o vyhlídkách bank a Googlu jako potenciální globální banky: Budoucnost bankovních domů je v jejich alianci s nebankovními zprostředkovateli nejrůznějších služeb. A jejich největší výzvou je, jak naloží s poměrně vysokou mírou důvěry, kterou stále mají. Google zřejmě jejich roli nezastoupí. Spíše se stane globálním integrátorem finančních a nefinančních služeb.

Na Dni vědy se prezentovala také Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Česká zemědělská univerzita a Vysoká škola chemicko-technologická. Za VŠE akci zorganizoval prorektor prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., a oddělení vědy a výzkumu VŠE.