CEMS a Podniková ekonomika a management uspěly v žebříčku Financial Times 2015

14. září
2015

Financial Times zveřejnily každoroční žebříček „Master in Management Ranking 2015“. Magisterský obor CEMS se umístil na 4. místě a magisterský studijní program Podniková ekonomika a management na 72. místě. Oba programy nabízí Fakulta podnikohospodářská VŠE.

Magisterský program CEMS – The Global Alliance in Management Education, je společným projektem 29 prestižních vysokých škol a univerzit, které poskytují manažerské vzdělání. Hlavním projektem aliance je společný navazující magisterský studijní program CEMS Master in International Management (CEMS MIM). VŠE je členem CEMS již 17 let a CEMS MIM je nedílnou součástí navazujícího magisterského studia v oboru International Management na Fakultě podnikohospodářské. Celosvětově CEMS v akademickém roce 2014 / 2015 studovalo 1128 studentů. Podle Financial Times Ranking najde 95 % absolventů uplatnění do tří měsíců od absolvování.

CEMS Alumni Profile*:

  1. 97% are employed or continuing their studies
  2. 49% are working outside of their home country
  3. 50% have worked for a CEMS Corporate Partner 
  4. 70% of those that found a job through CEMS, found it through a CEMS personal contact, Career Forum, MIM Programme element (eg. Business Project), or Job Market.
  5. 18% are in C-level, Director or Vice President positions
  6. 97% would recommend the CEMS experience to others

Main sectors of activity:

Main functional areas:

Consulting: 20%

Consulting: 23%

Financial: 15%

Marketing/Communications/Advertising: 13%

Consumer Goods: 14%

Finance: 13%

Technology: 11%

General Management: 11%

Energy: 5%

Sales: 9%

*Statistics are based on the Student and Alumni Survey conducted in September 2014

Zájemci o studium CEMS MIM na VŠE procházejí náročným tříkolovým přijímacím řízením a musí ovládat angličtinu a další světový jazyk.
Specifikem studijního oboru Master in International Management je úzké propojení s praxí díky spolupráci s více než 60 korporátními partnery. Například Škodou Auto, Plzeňským Prazdrojem, HILTI.
Jde o velmi mezinárodní studijní program, což vysvětluje jeho velmi dobré umístění v žebříčku Financial Times.

  • #4 Overall Ranking
  • #4 International course experience rank
  • #2 for Languages
  • #5 for International Mobility

Všichni studenti mají povinnost absolvovat jeden semestr na partnerské vysoké škole a minimálně 10 týdenní stáž v zahraničí. CEMS má sídlo v Paříži a má propracovaný systém řízení. Členy strategického výboru jsou rektoři (VŠE zastupuje prof. Ing. Hana Machková, CSc.), výkonného výboru prorektoři (doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.) a za obsahovou náplň a kvalitu výuky zodpovídají akademičtí ředitelé (Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph. D.).

Studijní obor Podniková ekonomika a management se umístil na 72. místě mezi tradičními konkurenty VŠE ve střední Evropě – maďarskou Corvinius University v Budapešti (68. místo) a polskou Warsaw School of Economics (75. místo). Do hodnocení je zařazeno pouze 80 nejlepších oborů. V letošním celosvětovém žebříčku se umístily vysoké školy z 25 zemí. Na prvním místě se umístila švýcarská University of St. Gallen, na druhém HEC Paris (Francie) a na třetím Essec Business School (Francie). Studijní obory ze zemí střední a východní Evropy jsou zastoupeny 2 polskými vysokými školami, jednou maďarskou, jednou ruskou a VŠE. Z mimoevropských se prosadily studijní obory škol nacházejících se v Austrálii, Kanadě, Číně, Indii, Taiwanu a Brazílii. Tradičně nejúspěšnější byly francouzské (21x) a britské (14x) manažerské navazující magisterské studijní obory.

Financial Times global masters in management 2015