Rektorka VŠE zvolena do Správní rady EIASM

4. října
2015

Rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., byla 1. října 2015 jednomyslně zvolena do Správní rady významné asociace evropských manažerských vysokých škol EIASM – European Institute for Advanced Studies in Management. Funkční období prof. Machkové je tříleté a VŠE bude mít jako jediná vysoká škola ze zemí střední a východní Evropy zastoupení v nejvyšším vedení této prestižní asociace.

EIASM byl založen v roce 1971 a sídlí v Bruselu. Posláním této mezinárodní asociace je přispívat ke zvyšování kvality výzkumu v oblasti manažerských vědních disciplín a podporovat doktorské studijní programy. V rámci této mezinárodní sítě je v současné době registrováno téměř 45 000 vysokoškolských vědeckých a pedagogických pracovníků. EIASM sdružuje 90 univerzit, výzkumných ústavů a tzv. business schools z 20 evropských zemí. Vysoká škola ekonomická v Praze je dlouholetým členem a je dosud jedinou českou institucí zastoupenou v EIASM.

„Jsem velmi poctěna, že jsem byla zvolena do Správní rady instituce, která přispívá ke kvalitě evropského manažerského vzdělávání“, uvádí rektorka VŠE. „Mé zvolení je výrazem uznání výborného jména VŠE v zahraničí. Členové Správní rady vesměs působí na špičkových vysokých školách a skutečnost, že kolegové oslovili a zvolili zástupce VŠE, svědčí o tom, že vážnost VŠE v mezinárodním prostředí stoupá. Členství v řídících strukturách mezinárodních organizací nás přibližuje k cíli, kterým je zaujmout vedoucí postavení na trhu manažerského a ekonomického vzdělávání v zemích střední Evropy a být vyhledávanou mezinárodně respektovanou výzkumnou univerzitou“, dodává prof. Machková.

Správní rada bude v následujícím období pracovat ve složení:

Předseda:

Professor Chris CHAPMAN
Copenhagen Business School, Dánsko

Místopředsedové:

Professor Tammo BIJMOLT
University of Groningen, Nizozemí

Professor Marie-Laure DJELIC
ESSEC Business School, Francie
 

Čestný předseda:

Professor Per-Jonas ELIAESON
Stockholm School of Economics, Švédsko

Členové:

Dr Gerardine DOYLE
University College Dublin, Irsko

Professor Robert FAFF
The University of Queensland, Austrálie

Professor Cristina GIMENEZ THOMSEN
ESADE Business School, Španělsko

Professor Martin HILB
University of St Gallen, Švýcarsko

Professor Jean-Fabrice LEBRATY
IAE Lyon and FNEGE, Francie

Professor Hana MACHKOVÁ
Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika

Professor Dr Kathrin MOESLEIN
University of Erlangen-Nuremberg, Německo

Professor Eero VAARA
Aalto University School of Business, Finsko

Professor Marno VERBEEK
Erasmus University Rotterdam, Nizozemí

Pozorovatel:

Professor Eric CORNUEL
EFMD, Belgie

Výkonná ředitelka: Ms Nicole COOPMAN

Cíle EIASM:

  • posilovat evropský výzkum v oblasti managementu,
  • podporovat a usnadňovat vznik a koordinaci společných vědecko-výzkumných projektů v oblasti managementu pod vedením předních evropských odborníků,
  • stimulovat kontakty mezi studenty, doktorandy a vědecko-výzkumnými pracovníky,
  • podporovat rozvoj a kvalitu evropských doktorských studijních programů v oblasti managementu.

Aktivity EIASM:

  • rozvíjí a udržuje sítě spolupracujících evropských vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti managementu,
  • organizuje konference, semináře a workshopy,
  • nabízí semináře pro doktorandy a rozvíjí další aktivity, které posilují vzdělávání nové generace evropských vědecko-výzkumných pracovníků.

Více informací: http://www.eiasm.org