Konference „Climate and Economy“ na VŠE

19. října
2015

Dne 30. října 2015 se na VŠE bude konat mezinárodní konference „Climate and Economy: Turning Problems into Opportunities“. Akce proběhne pod záštitou rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc., a za účasti JE Jean-Pierra Asvazadouriana, francouzského velvyslance v ČR, u příležitosti listopadové Světové klimatické konference OSN v Paříži.

Konferenci udělil záštitu také rektor České zemědělské univerzity prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c. a rektor Vysoké školy chemicko-technologické prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Zváni jsou studenti, vyučující i veřejnost.

Nad souvislostmi a výzvami spojenými s klimatickými změnami a ekonomikou se na VŠE sejdou odborníci měsíc před začátkem 21. Klimatické konference OSN v Paříži. Cílem mezinárodní pařížské konference je dosáhnout komplexní a závazné dohody, která musí vést ke zmírnění následků změny klimatu a oteplování planety.

Na VŠE se 30. října bude diskutovat o tom, jak mohou ekonomické a finanční nástroje pomoci v boji proti klimatickým změnám. Zároveň zde budou představeny i krátké prezentace nástrojů, které jsou využívány v České republice (např. uhlíková daň, EU trh s emisními povolenkami, dotace) a jejich vztah ke konkurenceschopnosti země.

  • Konference se uskuteční ve Vencovského aule na VŠE od 10 do 12:30 hodin.
  • Jednacím jazykem je angličtina
  • Odkaz na podrobný program konference a přihlašovací formulář naleznete zde
  • Facebooková událost zde

Program:

10:00 Úvodní slovo: Prof. Ing. Petr Musílek, Ph. D., prorektor pro vědu a výzkum VŠE
Jeho Excelence Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v ČR
10:20 Přednáška „Which economic instruments to tackle climate change?“ hlavního řečníka:
Franck Lecocq, ředitel International Environmental and Development Research Centre, Paris
11:30 – 12:15: Diskuzní panel:  Životní prostřední a konkurenceschopnost v České republice
Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí
Ondřej Strecker, ČEZ, analýzy trhu a prognózy
Jakub Vít, Svaz průmyslu a dopravy ČR