Rektorka a kvestor se setkali s novými členy Centrální kolejní rady

22. října
2015

V pondělí 19. 10. 2015 se rektorka prof. Ing. Hana Machková, CSc. a kvestor Ing. Libor Svoboda setkali s nově zvolenými představiteli Centrální kolejní rady, v čele s předsedou Pavlem Ráczem. Předmětem jednání byly otázky dalšího rozvoje kolejí VŠE a role kolejních rad. Na závěr setkání podepsali předseda Centrální kolejní rady a ředitel Správy účelových zařízení Ing. O. Zima, CSc. nový Kolejní řád, který vstoupí v platnost 1. 11. 2015.

Během letních prázdnin probíhala na kolejích řada úprav. Největšími investicemi byly vnitřní rekonstrukce bloku Jarov II a rekonstrukce části buněk bloku Jarov III G. Vedení VŠE se snaží vytvářet příznivé podmínky pro mladé učitele, a proto na Jarově II vybudovalo startovací byty pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. V opravách a zkvalitňování ubytování bude škola pokračovat i v následujícím období. Základní podmínkou však bude získání dodatečným finanční zdrojů.