První zahraniční klub absolventů VŠE

17. listopadu
2015

Vysoká škola ekonomická v Praze má řadu absolventů, kteří se úspěšně uplatnili v zahraničí. První mezinárodní klub VŠE Alumni Austria byl ustaven 9. listopadu 2015 v Rakousku. Presidentem klubu byl zvolen Ing. Pavel Pachta, CSc., absolvent Fakulty obchodní.

Cílem klubu je podpořit networking mezi absolventy školy a šířit aktuální informace o činnosti VŠE. Klub byl zřízen se souhlasem a podporou rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc. VŠE rovněž klubu poskytla jeho oficiální logo.

Zástupcem presidenta klubu pro mladší generaci se stal Ing. Jan Kaliberka a zástupcem pro rakouské občany, kteří studovali nejméně jeden semestr na VŠE, Dr. Markus Vesely. Tajemnicí klubu je Ing. Marie Pachtová, CSc.

Alumni klub Austria spustil webové stránky: https://www.facebook.com/vsealumniaustria/?fref=ts

VŠE děkuje svým absolventům za tuto formu podpory jejího dobrého jména v zahraničí!

Fotografie: President VŠE Alumni Austria Ing. Pavel Pachta, CSc.

President VŠE Alumni Austria Ing. Pavel Pachta, CSc.