Seminář Scotta C. Neilsona na VŠE

13. prosince
2007

Scott C. Neilson, výkonný ředitel společnosti Mandala Partners International, LLC, globální poradenské společnosti se zaměřením na zdravotnictví, vedl 10. prosince 2007 dovednostní seminář „Leadership by Earning Followership?“ pro studenty programu CEMS MIM na VŠE.

Záměrem semináře bylo pomoci studentům, kteří se brzy dostanou do pozice nových lídrů, pochopit význam vůdcovství při vytváření a řízení odpovědnosti za dosahování podnikatelských cílů.

Program pana Nelsona vychází z předpokladu, že ti, kdo dosahují podnikatelských cílů, jsou lidé, ne lídři. Dále předpokládá, že soustavným cílem lídra je řídit míru odpovědnosti stakeholderů, kteří se spolupodílejí na dosažení podnikatelských cílů. K tomu je třeba, aby lídři pochopili a naplnili potřeby, které v podnikání stakoholdeři mají. Stakeholdery se rozumí zaměstnanci, zákazníci, majitelé, regulační subjekty a reprezentanti samospráv.

Pan Neilson rozvíjí koncepci identifikování role, kterou při úspěchu nebo neúspěchu podnikání hraje každá skupina stakeholderů. Definoval míru potřeb pro každou skupinu stakeholderů a dovednosti, které musí mít lídr, aby dosáhl těchto potřeb a postupně naplnil všechny závazky. Rozsah, ve kterém může lídr získat a postupně dodržovat závazek vůči dosažení cílů, má přímý vliv na konečný úspěch a udržitelnost podnikání.

CEMS CEMS

Seminář vedený interaktivní formou zahrnoval prvky workshopu, při kterém účastníci využívali indikátor dovedností vést druhé. Spontánní diskuzí formou brainstormingu pak identifikovali silné a slabé stránky této dovednosti a následně diskutovali o možnostech, jak své dovednosti rozvíjet.