Slovenský ministr financí a další zástupci SR navštívili VŠE

27. listopadu
2015

Dne 25. listopadu 2015 vystoupil na VŠE slovenský místopředseda vlády a ministr financí Ing. Peter Kažimír. Před studenty vystoupil s přednáškou na téma „Boj s daňovými úniky“. Podtitulem přednášky bylo:

  • „ako sme sa pohli v porovnaní s EÚ a susedmi za 5 rokov“
  • „ako sme 10 rokov nevedeli vyberať dane, a ako sa to zmenilo“

VŠE přednášku zorganizovala ve spolupráci s velvyslancem Slovenské republiky JE Peterem Weissem. VŠE zároveň navštívil Ivo Hanuš, obchodní rada Slovenské republiky v Praze; Prof. Ing. Ferdinand Daňo, Ph.D., rektor Ekonomické univerzity v Bratislavě (EUBA); Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., děkanka Fakulty mezinárodních vztahů EUBA a doc. Ing. Štefan Žák, Ph.D., děkan Obchodní fakulty EUBA.

Hosty na VŠE uvítala rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., a proděkan pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Foto

(zleva) Ivo Hanuš; Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.; Ing. Peter Kažimír; prof. Ing. Hana Machková, CSc.; Je Peter Weiss; doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.; Prof. Ing. Ferdinand Daňo, Ph.D.; doc. Ing. Štefan Žák, Ph.D.