CEMS Annual Events 2015

1. prosince
2015

Ve dnech 25. – 29. listopadu 2015 se v Petrohradu uskutečnilo tradiční zasedání globální aliance CEMS, tzv. CEMS „Annual Events“. Každý rok je vybrána jedna z 30 partnerských univerzit, která bude CEMS Annual Events hostit. V letošním roce se jednalo o Graduate School of Management v Petrohradu.

Během letošního 27. zasedání se setkalo téměř 2.000 členů CEMS komunity na jednom místě – absolventi 29 partnerských univerzit a jejich příbuzní, vedení aliance, akademičtí pracovníci a firemní zástupci. Za VŠE program CEMS reprezentovali: prof. Ing. Hana Machková, CSc. (rektorka, členka CEMS Strategického výboru), prof. Ing. Ivan Nový, CSc. (děkan Fakulty podnikohospodářské, na které se program CEMS vyučuje), doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. (prorektor pro zahraniční vztahy a informační systémy, člen CEMS Výkonného výboru), Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. (akademický ředitel programu), Ing. Klára Vítečková (koordinátorka programu, vztahy s firemními partnery) a Ing. Šárka Otčenášková (koordinátorka pro PR, vztahy s firemními partnery).

Na výročním zasedání jsou schvalována všechna důležitá rozhodnutí, např. rozpočet, přijetí nových členský universit a korporátních partnerů. Letos se 30. členem aliance stala Korea University Business School (KUBS). Novými firemními partnery jsou: Bank of Moscow, Boston Consulting Group, BRF, MVM, Uniplaces and United Overseas Bank.

Program se skládal z meetingů pro konkrétní pozice v rámci CEMS Aliance – Executive Board Meeting, Academic Directors Meeting, Student Board Meeting, Programme Managers Meeting či Communication Directors Meeting. V letošním roce byl novým členem CEMS Strategic Board zvolen pan Bohdan Wojnar – člen představenstva společnosti Škoda Auto. Členkou CEMS Executive Board byla nově zvolena Elisa Wong, zodpovědná za Human Resources ve společnosti Hilti (oblast Asia-Pacific). Obě společnosti jsou CEMS korporátními partnery.

Vyvrcholením CEMS Annual Events byla slavnostní sobotní promoce studentů. Z více než 1.000 studentů, kteří v nedávné době ukončili studium, jich v Petrohradu promovalo přes 600. VŠE reprezentovalo 23 studentů z 39, kteří ukončili studium.

Bližší informace včetně programu (v anglickém jazyce) jsou uvedeny zde.

K dispozici je také video (VŠE studenty najdete v čase 1:58:25 – 2:00:55) a fotogalerie.

V příštích letech se budou CEMS Annual Events konat na následujících universitách:

  • 2016 – SSE Stockholm
  • 2017 – USYD University of Sydney
  • 2018 – Koç University Istanbul

Přihlašování do magisterského programu CEMS/International Management

Přihlášky do akademického roku 2016/2017 je možné podávat již nyní, uzávěrka přihlášek je 29. února 2016. Více informací o přijímacím řízení naleznete zde. Program CEMS je vyučován v anglickém jazyce na Fakultě podnikohospodářské, součástí studia je mj. semestr na zahraniční universitě, desetitýdenní stáž v zahraničí a intenzivní spolupráce s firemními partnery. Program se letos umístil na 4. místě v žebříčku Financial Times „Masters in Management Ranking 2015″. Dle průzkumi 95 % CEMS absolventů do 3 měsíců po promoci najde zaměstnání.