Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia

2. prosince
2015

Rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., předala dne 24. 11. 2015 Ceny rektora za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia. Ocenění se uskutečnilo v rámci soutěže ESOP.  

V kategorii Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia se cena uděluje za jednotlivé vědecké práce, publikované v časopisech s impakt faktorem, sbornících a dalších publikacích, které lze chápat jako významné a které zvyšují prestiž a váhu VŠE jako celku.

Výsledky 2015

1.       Ing. Václav Lín z katedry exaktních metod FM za článek Scheduling Results Applicable to Decision-Theoretic Troubleshooting (International Journal of Approximate Reasoning)

2.       Ing. et Ing. Michal Doležel z katedry informačních technologií FIS za článek Test Governance Framework for Contracted IS Development: Ethnographically Informed Action Research (Information and Software Technology, Elsevier)

3.       PhDr. Milan Matejašák, Ph.D., MSc, z katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ za článek Basel III: How Have Czech Banks Reached Higher Capital Ratios? (Ekonomický časopis)

Rektorka VŠE spolu se zástupci vedení fakult předala také ocenění studentům oceněným v soutěži ESOP (Excelentní Studentské Odborné Práce). Cílem této soutěže je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací – seminárních, bakalářských a diplomových.

Více informací ZDE