US VŠE uspořádala výstavu fotografií Humans of VŠE

3. prosince
2015

Členové Unie studentů VŠE uspořádali v atriu Rajské budovy Vysoké školy ekonomické výstavu fotografií. V období od 16. – 27. 11. 2015 měl každý možnost si prohlédnout fotografie, které vznikly v rámci dlouhodobého projektu Humans of VŠE.

Expozice představila veřejnosti dvacet fotografií, které byly doplněny krátkými příběhy jednotlivých aktérů. Došlo tak k přenesení podstaty projektu Humans of VŠE z internetového prostředí do fyzické podoby. Výstava byla zahájena 16. 11. 2015 vernisáží. Samotného slavnostního zahájení se kromě studentů účastnili i zástupci vedení VŠE v čele s rektorkou prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc.

Projekt je inspirovaný celosvětovým fenoménem Humans of New York. Humans of VŠE aktivně funguje od dubna 2015 na facebookové stránce. Klade si za cíl mapovat životy lidí, jež se pohybují na půdě školy, a to prostřednictvím fotografií a krátkých citací.

Hlavním impulsem k zorganizování výstavy byl především velký zájem, který studenti i zaměstnanci školy o projekt mají. Na facebookové stránce projekt pokračuje i nadále.